Naturvidenskabsquiz

Denne kategori indeholder spørgsmål og svar om naturvidenskab. Spørgsmål om matematik, kemi, astronomi og fysik.

Underkategorier

Matematik

Matematik

Matematikquiz
Fysik

Fysik

Fysikquiz
Kemi

Kemi

Kemiquiz
Astronomi

Astronomi

Astronomiquiz
Geometri

Geometri

Geometriquiz
Mekanik

Mekanik

Mekanikquiz
Termodynamik

Termodynamik

Termodynamikquiz
Atomfysik

Atomfysik

Atomfysikquiz
Algebra

Algebra

Algebraquiz
Division

Division

Divisionsquiz
Subtraktion

Subtraktion

Subtraktionsquiz
Addition

Addition

Quiz om addition
Multiplikation

Multiplikation

Quiz om multiplikation
Brøkregning

Brøkregning

Quiz om brøkregning
Aritmetik

Aritmetik

Aritmetikquiz
Procentregning

Procentregning

Quiz om procentregning

Naturvidenskab

Spørgsmål i denne quiz

Hvilken gren inden for matematikken kaldes også for bogstavregning?

Inden for hvilken disciplin finder man ordet algebra, der er kommet af titlen på en bog skrevet i 820?

Hvad kaldes de farver, der ikke kan fremstilles ved at blande andre farver?

Hvad kaldes de syv farver, som Newton i 1704 antog, at det synlige elektromagnetiske spektrum består af?

Hvad er komplementærfarven til blå?

Hvilken farve kan vi se i intervallet 625-740 nm?

Hvilken farve kan vi se i intervallet 520-565 nm?

Hvilken farve kan vi se i intervallet 450-500 nm?

Bølgelængden af synligt lys ligger i intervallet fra ca. 380 nm til ca. 740 nm. Hvad er bølgelængden af rødt lys?

Bølgelængden af synligt lys ligger i intervallet fra ca. 380 nm til ca. 740 nm. Hvad er bølgelængden af violet lys?

Bølgelængden af synligt lys ligger i intervallet fra ca. 380 nm til ca. 740 nm. Hvad er bølgelængden af grønt lys?

Hvilken måleenhed bruges til at kategorisere lys og farver?

Hvad betyder fremmedordet ortogonal, der bruges inden for matematikken?

Hvornår står to vektorer vinkelret på hinanden?

Hvad består glykogen, der kan siges at være lagret energi, af?

Hvilket af disse kulhydrater er ikke et monosakkarid?

Hvad hedder det kulhydrat, man ikke kan tåle, hvis man ikke kan fordøje mælk ordentligt?

Hvad vil det sige, at en fedtsyre er monoumættet?

Fedtstoffer indeholder glycerol. Hvad er det?

Hvilket stof bliver nedbrudt af enzymet lipase og galde i fordøjelsessystemet?

Hvilket tal er pi omtrent?

Hvad skal man gøre med omkredsen af en cirkel og en cirkels diameter for at finde pi?

Hvilket begreb benyttes til at beskrive lydbølgers styrke?

Hvilket af følgende stoffer bevæger lyd sig hurtigst igennem?

Hvad er den laveste lydfrekvens, et menneske kan høre?

Hvilket stof udgør størstedelen af solen?

Nobelprisen i medicin gik i 1903 til færingen Niels Finsen for en opdagelsen, der i 1910 blev brugt til at disinficere drikkevand i Marseilles. Hvad var opdagelsen baseret på?

Hvad kaldes den slags lys fra solen, der har antiseptiske egenskaber, og som kan føre til solbrændthed?

Hvad kaldes den galakse, som solen er en af stjernerne i?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8..?

Hvad kalder man denne række af tal 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 2, 4, 8, 16..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 1, 16, 8, 23, 15..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 2, 4, 6, 8..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 6, 12, 18..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 9, 18, 27..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 15, 12, 9, 6..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 2, 5, 9, 14, 20..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 4, 3, 6, 5, 8..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 4, 8, 10, 20, 22, 44..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 1, 2, 6, 24, 120..?

Hvad er det næste tal i talrækken 1, 4, 9, 16..?

Hvad afgør om fedtsyrer er mættede eller umættede?

Hvilke fedtstoffer er flydende ved stuetemperatur?

Hvilke fedtstoffer er faste ved stuetemperatur?

Hvilken funktionel gruppe indeholder fedtsyrer altid?

Hvad vil det sige, at en fedtsyre er polyumættet?