Mekanikquiz

Denne quiz og kategori indeholder spørgsmål om mekanik inden for emner såsom legemers bevægelse, kræfter, planeternes baner og mekanikkens historie.

Mekanik

Spørgsmål i denne quiz

Hvem er kendt for sin formulering af tyngdeloven?

Hvornår er mekanisk energi bevaret?

Hvad er formlen for mekanisk energi i et isoleret system?

Hvornår er en svømmers potentielle energi størst, hvis han springer ud fra en 10m vippe?

Hvornår er en svømmers kinetiske energi størst, hvis han springer ud fra en 10m vippe?

Hvad sker der med den mekaniske energi, når en svømmer er sprunget ud fra en 10m vippe og efterfølgende rammer vandet?

Hvor mister en tennisbold, der hopper på gulvet, energi?

Hvis du taber en perfekt hoppebold fra en meters højde, hvor højt hopper den så?

I hvilken enhed angiver man normalt effekten af en bilmotor?

Hvilken værdi kan virkningsgraden minimalt antage?

Hvad kan nyttevirkningen maksimalt være?

Hvad kan man også kalde nyttevirkning?

Hvad er formlen for nyttevirkning?

Hvilken kaffemaskine er billigst i brug?

Hvad varierer størrelsen af tyngdeaccelerationen med?

Hvad er størrelsen af tyngdeaccelerationen i Danmark?

Hvad er formlen for kraften F's arbejde (A) på en genstand, hvis kraften er modsatrettet bevægelsen (ds)?

Hvad kalder man også et lukket mekanisk system?

Hvad er formlen for potentiel energi?

Hvor stort et arbejde udføres på en 5 kg tung taske, der bæres 100 m vandret?

Hvor stort et arbejde udføres på at bære en 5 kg tung taske 10 m op ad en trappe?

Hvis en genstand med massen m flyttes højden h opad, hvad er tyngdekraftens arbejde på genstanden så lig med?

Hvis en genstand med massen m skal flyttes højden h opad, hvad er dit arbejde på genstanden så lig med?

Hvilken form for energi kaldes også for beliggenhedsenergi?

Hvor stor er den kinetiske energi af en genstand på 50 kg, der bevæger sig med 10 m/s?

Hvor stor er den kinetiske energi af en bil på 1000 kg, der bevæger sig med 20 m/s?

Hvilken form for energi kaldes også for bevægelsesenergi?

Hvad kan man også kalde kinetisk energi?

Hvad er formlen for kinetisk energi?

Hvad er energien i et isoleret system?

Hvad er energien i et lukket system?

Hvad er SI-enheden for arbejde?

Hvad siger Archimedes lov noget om?