Mekanikquiz

Denne quiz og kategori indeholder spørgsmål om mekanik inden for emner såsom legemers bevægelse, kræfter, planeternes baner og mekanikkens historie.

Seneste spørgsmål

Naturvidenskab
2008-12-04

Hvem er kendt for sin formulering af tyngdeloven?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvornår er mekanisk energi bevaret?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er formlen for kraften F's arbejde (A) på en genstand, hvis kraften er modsatrettet bevægelsen (ds)?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er størrelsen af tyngdeaccelerationen i Danmark?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad varierer størrelsen af tyngdeaccelerationen med?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken kaffemaskine er billigst i brug?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er formlen for nyttevirkning?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kan man også kalde nyttevirkning?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kan nyttevirkningen maksimalt være?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken værdi kan virkningsgraden minimalt antage?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

I hvilken enhed angiver man normalt effekten af en bilmotor?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvis du taber en perfekt hoppebold fra en meters højde, hvor højt hopper den så?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor mister en tennisbold, der hopper på gulvet, energi?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad sker der med den mekaniske energi, når en svømmer er sprunget ud fra en 10m vippe og efterfølgende rammer vandet?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvornår er en svømmers kinetiske energi størst, hvis han springer ud fra en 10m vippe?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvornår er en svømmers potentielle energi størst, hvis han springer ud fra en 10m vippe?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er formlen for mekanisk energi i et isoleret system?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kalder man også et lukket mekanisk system?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er formlen for potentiel energi?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor stort et arbejde udføres på en 5 kg tung taske, der bæres 100 m vandret?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor stort et arbejde udføres på at bære en 5 kg tung taske 10 m op ad en trappe?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvis en genstand med massen m flyttes højden h opad, hvad er tyngdekraftens arbejde på genstanden så lig med?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvis en genstand med massen m skal flyttes højden h opad, hvad er dit arbejde på genstanden så lig med?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken form for energi kaldes også for beliggenhedsenergi?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor stor er den kinetiske energi af en genstand på 50 kg, der bevæger sig med 10 m/s?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor stor er den kinetiske energi af en bil på 1000 kg, der bevæger sig med 20 m/s?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken form for energi kaldes også for bevægelsesenergi?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kan man også kalde kinetisk energi?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er formlen for kinetisk energi?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er energien i et isoleret system?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er energien i et lukket system?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-11-25

Hvad siger Archimedes lov noget om?

By QUIZSTONE