Hvad er formlen for potentiel energi?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #2075

Hvad er formlen for potentiel energi?

E = m*g*h

Forklaring

Potentiel energi eller beliggenhedsenergi er mekanisk energi, som et legeme besidder på grund af dets beliggenhed. Eksempelvis har et æble på en gren potentiel energi, som omdannes til kinetisk energi, når æblet falder ned. Formlen for potentiel energi er E = m*g*h, hvor (m) er legemets masse, (g) er den lokale tyngdeacceleration og (h) er højden. Den vedtagne standardværdi for normal-tyngdeaccelerationen på jordens overflade er g = 9,80665 m/s^2.

Statistik

Svartid 0s (0s). 44% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-03.