Samfundsquiz

Denne kategori indeholder spørgsmål og svar om samfund. Spørgsmål om uddannelse, lovgivning, arbejde, institutioner, offentlige organisationer og foreninger.

Samfund

Seneste spørgsmål

Samfund
2021-02-09

Hvilket år opdagede man det første udbrud af COVID-19 i Kina, som senere udviklede sig til en global pandemi?

By QUIZSTONE
Samfund
2020-10-27

I hvilken dansk landsdel sagde den danske statsminister "De skal ikke blive glemt!" den 11. juli 1920?

By QUIZSTONE
Samfund
2020-08-21

Hvem blev ved primærvalgene i 2020 valgt til at stille op for demokraterne ved præsidentvalget i USA?

By QUIZSTONE
Samfund
2020-06-22

Hvad er en pandemi?

By QUIZSTONE
Samfund
2020-04-22

Hvad skete der med giraffen Marius fra Københavns Zoo i 2014?

By QUIZSTONE
Samfund
2020-04-22

Hvem af følgende har ikke haft tilknytning til Institut for statskundskab ved Aarhus Universitet?

By QUIZSTONE
Samfund
2020-04-14

Hvilken sociolog stod bag teorien om, at alle mennesker er skuespillere i hverdagslivet?

By QUIZSTONE
Samfund
2020-04-14

Hvor mange år fyldte "Danmarks royale ugeblad", Billed-Bladet, i 2013?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-04

I 2019 adresserede Greta Thunberg verdens ledere i en følelsesladet åbningstale til FN's klimatopmøde. Hvilke ord gik verden rundt?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-04

1. januar 2019 blev det tilladt at eje og opbevare et særligt våben i hjemmet. Hvad hedder forsvarsvåbnet?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-04

Hvilken skandale medførte i 2019 et forbud i straffesager mod en vis type bevismateriale, da der blev konstateret alvorlige fejl i de geografiske koordinater?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvilket dansk regiment blev oprettet pa? Frederik 3.s foranledning 30. juni 1658?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stor var Danmarks befolkning i 2019?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stor var Danmarks befolkning i 1950?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stor var Danmarks befolkning i 1901?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stor var Danmarks befolkning i 1801?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor høj var befolkningstætheden Danmark i antal indbyggere pr. km2 i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stort et areal af Danmark var dækket af veje, jernbaner og landingsbaner i 2019?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stort et areal af Danmark var dækket af bygninger og bebyggede områder i 2019?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stort et areal af Danmark var dækket af landbrug i 2019?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stort et areal af Danmark var dækket af skov i 2019?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stor var stemmeprocenten ved folketingsvalget i 2019?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stor var stemmeprocenten ved folketingsvalget i 2015?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Indvandrere og deres efterkommere udgjorde 13,7 pct. af Danmarks befolkning i 2019. Hvor mange personer svarer det til?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvad var gennemsnitsalderen for mænd, som blev gift første gang i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvad var gennemsnitsalderen for kvinder, som blev gift første gang i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor gamle var danske kvinder i gennemsnit i 2018, na?r de fødte deres første barn?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Danskerne lever i gennemsnit længere. Hvad var den gennemsnitlige levetid for kvinder i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Danskerne lever i gennemsnit længere. Hvad var den gennemsnitlige levetid for mænd i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvad var de mest populære pige- og drengenavne til danskernes nyfødte børn i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvad var de mest populære pige- og drengenavne til danskernes nyfødte børn i 2000?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvad var de mest populære pige- og drengenavne til danskernes nyfødte børn i 1990?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvad var de mest populære pige- og drengenavne til danskernes nyfødte børn i 1980?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvad var de mest populære pige- og drengenavne til danskernes nyfødte børn i 1970?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

I 2010 var ca. 21 pct. af danskerne rygere. Hvor mange pct rygere var der i 2019?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor mange danskere kommer hvert år på hospitalet?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor mange danskere var SU-modtagere i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor mange danskere modtog førtidspension i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor mange danskere var folke- og førtidspen­sionister i 2020?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor meget hyppigere var danske kvinder udsat for personfarlig kriminalitet end mænd i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor mange cykeltyverier blev der i 2018 i gennemsnit anmeldt om dagen i Danmark?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor mange straffelovsforbrydelser blev der i 2018 i gennemsnit anmeldt om dagen i Danmark?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor stor en del af Danmarks befolkning (16-74 a?r) havde adgang til internet i hjemmet i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

79 pct. af danskere brugte i 2018 sociale medier. Hvor mange af dem var på Snapchat?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

79 pct. af danskere brugte i 2018 sociale medier. Hvor mange af dem var på Facebook?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

79 pct. af danskere brugte i 2018 sociale medier. Hvor mange af dem brugte YouTube?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Danskerne er vilde med at ga? pa? museum og faktisk har museernes besøgstal været stigende siden 1980’erne. Hvor mange besøgende sa? museernes udstillinger i 2017?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

I 2017 havde Danmark den syvende laveste ungdomsarbejdsløshed i EU. Hvad lå den på?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvor langt lå priserne for danske forbrugsvarer over EU-gennemsnittet i 2018?

By QUIZSTONE
Samfund
2019-12-02

Hvilket land havde de højeste forbrugerpriser i EU i 2018?

By QUIZSTONE