Samfundsquiz

Denne kategori indeholder spørgsmål og svar om samfund. Spørgsmål om uddannelse, lovgivning, arbejde, institutioner, offentlige organisationer og foreninger.

Underkategorier

Samfund

Spørgsmål i denne quiz

Hvem vandt Nobels fredspris i 2017?

Hvilken af følgende personer er kendt for sit forskningsarbejde med økonomisk ulighed?

Hvad skrev økonomen Thomas Piketty sin ph.d.-afhandling om?

Hvad hedder franskmanden Thomas Pikettys bog, der gjorde ham til et kendt navn i 2013?

Hvilke to forudsætninger hviler en markedsdirigeret økonomi på?

Hvem skal have magten, for at en planøkonomi kan fungere?

Hvad kaldes en markedsøkonomi, hvor det offentlige også griber regulerende ind?

Hvad kaldes en statsform, hvor Gud betragtes som lederen?

Hvilken af følgende religiøse bevægelser kan siges at stræbe efter teokrati som styreform?

Hvor ligger magten i et hierokrati?

Hvornår blev parlamentarismen indført i Danmark?

Hvad er BNP en forkortelse for?

Hvad er subsidier, når man snakker økonomi?

Hvad anvendes BNP som et udtryk for?

Hvilket ord, udover november, er ordet Movember sammentrukket af?

Hvilken af følgende udtalelser er en regel for at deltage i Movember-begivenheden?

Hvilken demografisk gruppe er Movember-bevægelsen rettet mod?

Hvad er en lockout?

Hvad kalder man det at en arbejdsgiver udelukker de ansatte fra at møde op på arbejde?

Hvad står den amerikanske forkortelse NRA for?

I hvilket land blev interesseorganisationen NRA grundlagt?

Hvilken kendt skuespiller var formand for NRA i perioden 1998-2003?

Hvad var der specielt ved Nobels Fredspris i år 2010?

Hvem modtog Nobels Fredspris i år 2010?

Hvad kaldes et lands ret til at bestemme over sig selv?

Hvad hedder den traktat, der trådte i kraft i 1952, hvor fem lande afgav dele af deres suverænitet?

Suverænitet er afledt af det latinske ord superanus. Hvad betyder det?

Hvad hed den giraf, som blev dissekeret foran en flok nysgerrige skolebørn i København Zoo i 2014?

Hvilket år åbnede København Zoo første gang sin have for gæster, som bl.a. kunne beskue en sæl i et badekar?

Hvilket folk kunne man se omkring en palmehytte i København Zoo i 1901?

Hvad er navnet på den videnskabelige direktør for København Zoo, der fik posten i 1994 og i 2014 med fornuft forsvarede dissekreringen af giraffen Marius foran en flok skolebørn på bl.a. britisk tv?

Hvor og hvornår opstod det første andelsmejeri?

Hvad hed den mejerist, der startede det første andelsmejeri?

Hvor mange andelsmejerier var der omtrent i Danmark i år 1940?

Hvor mange andelsmejerier var der i Danmark i år 2014?

To mejeriselskaber fusionerede i 1999 og dannede Arla Foods. Hvilke?

Hvor mange andelshavere er der cirka i Arla Foods?

Hvilket afstemningsprincip fulgte man ved afstemninger i forbindelse med et andelsmejeris generalforsamling?

Hvad kalder man den bevægelse, der stræbte efter at gøre Afrika til et fælles hjem for alle afrikanere?

Den panafrikanske bevægelse, der har til mål at gøre Afrika til et fælles hjem for alle afrikanere, nåede sit foreløbige højdepunkt med dannelsen af en organisation i 1963. Hvad er navnet?

Blandt Organization of African Unity's stiftere var Ghanas første præsident. Hvad hed han?

I hvilket afrikansk land lå hovedkvarteret for Organization of Africa, der blev opløst i 2002?

Hvad hedder den græsrodsbevægelse, der blev oprettet i 1998 i Frankrig, som ønsker at lægge en dæmper på valutaspekulationer, som den mener gør finansmarkederne ustabile og verdensøkonomien sårbar for kriser?

Hvad hedder den skat, som græsrodsbevægelsen ATTAC blev grundlagt med den målsætning at indføre?

Hvad vil græsrodsbevægelsen ATTAC gerne have beskattet?

Hvad står forkortelsen UNESCO for?

Hvor mange delegerende fra hvert medlemsland består UNESCO's generalkonference af?

Hvor mange medlemslande består UNESCO's styrelsesråd af?

Hvad er SÄPO?

Hvad hed det svenske sikkerhedspoliti, SÄPO, officielt indtil 1989?