Atomfysikquiz

Denne quiz og kategori indeholder spørgsmål om atomfysik inden for emner såsom fysikere, atomer, kernefysik, kvantemekanik og atomfysikkens historie.

Seneste spørgsmål

Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilke partikler består den elektriske strøm i en ledning af?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilke partikler består en atomkerne af?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kalder man en negativ ladet partikel i et atom?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilke partikler finder man rundt omkring atomkernen?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er der mellem atomkernen og elektronerne?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken ladning har en neutron?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken ladning har en proton?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken ladning har en elektron?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er formlen for elektronskallernes maksimale elektrontal i den klassiske model for et atom?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor mange elektroner kan der være i den første elektronskal i et atom?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor mange elektroner kan der være i et atoms tredje elektronskal?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor mange elektroner kan der være i den anden elektronskal i et atom?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvor mange elektroner kan der være i de tre første elektronskaller i et atom?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er atommasseenheden 1 u defineret som?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kalder man atomer, som har samme antal protoner i kernen men forskellig antal neutroner?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad adskiller isotoper af samme type grundstof?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad betegner grundstoffer, som tilhører gruppen af ædelgasser?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er et atoms massetal?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad er et grundstofs atomnummer bestemt af?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad hedder det mest simple atom?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Isotoper har samme atomnummer i det periodiske system, men forskellig atommasse. Hvor mange hydrogenisotoper findes der?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kalder man et hydrogenatom med to neutroner i kernen?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvilken hydrogenisotop findes i tungt vand?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-12-03

Hvad kaldes vandmolekyler med hydrogenisotopen deuterium, som tyskerne f.eks. udvandt i Norge under 2. verdenskrig?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-11-24

Hvad er halveringstiden af den radioaktive isotop kulstof 14?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-11-05

Hvilken farve har en ædelgas?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-11-05

Hvor mange ædelmetaller findes der?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-11-05

Hvor mange platinmetaller findes der?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-11-02

Hvad fik Niels Bohr Nobelprisen for i 1922?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-10-31

Hvor mange elektroner er der i en halvleders yderste skal?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Vi indånder grundstoffet hver dag og med hver en vejrtrækning. Hvilket nr. i det periodiske system har ilt?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Hvad er den kemiske forkortelse for kobber?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Hvilken af følgende gasser er ikke en ædelgas?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Hvor mange perioder, hvilket afspejler antallet af elektronskaller i de enkelte atomer, er det periodiske system inddelt i?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Hvor mange grupper, hvilket afspejler antallet af elektroner i de yderste orbitaler, er det periodiske system inddelt i?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Hvem regnes for at være det periodiske systems fader?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Grundstoffet hedder "aurum" på latin og forkortes Au. Hvilket dansk navn har grundstof nr. 79 i det periodiske system?

By QUIZSTONE
Naturvidenskab
2008-04-09

Hvilket grundstof er det letteste, men anslås samtidigt at udgøre omkring 3/4 af universets masse?

By QUIZSTONE