Atomfysikquiz

Denne quiz og kategori indeholder spørgsmål om atomfysik inden for emner såsom fysikere, atomer, kernefysik, kvantemekanik og atomfysikkens historie.

Atomfysik

Spørgsmål i denne quiz

Hvilke partikler består den elektriske strøm i en ledning af?

Hvilke partikler består en atomkerne af?

Hvad kalder man en negativ ladet partikel i et atom?

Hvilke partikler finder man rundt omkring atomkernen?

Hvad er der mellem atomkernen og elektronerne?

Hvilken ladning har en neutron?

Hvilken ladning har en proton?

Hvilken ladning har en elektron?

Hvad er formlen for elektronskallernes maksimale elektrontal i den klassiske model for et atom?

Hvor mange elektroner kan der være i den første elektronskal i et atom?

Hvor mange elektroner kan der være i et atoms tredje elektronskal?

Hvor mange elektroner kan der være i den anden elektronskal i et atom?

Hvor mange elektroner kan der være i de tre første elektronskaller i et atom?

Hvad er atommasseenheden 1 u defineret som?

Hvad kalder man atomer, som har samme antal protoner i kernen men forskellig antal neutroner?

Hvad adskiller isotoper af samme type grundstof?

Hvilken betegnelse bruger man om grundstoffer i gasform, som har den yderste elektronskal fyldt helt op?

Hvad betegner grundstoffer, som tilhører gruppen af ædelgasser?

Hvad er et atoms massetal?

Hvad er et grundstofs atomnummer bestemt af?

Hvad hedder det mest simple atom?

Isotoper har samme atomnummer i det periodiske system, men forskellig atommasse. Hvor mange hydrogenisotoper findes der?

Hvad kalder man et hydrogenatom med to neutroner i kernen?

Hvilken hydrogenisotop findes i tungt vand?

Hvad kaldes vandmolekyler med hydrogenisotopen deuterium, som tyskerne f.eks. udvandt i Norge under 2. verdenskrig?

Hvad er halveringstiden af den radioaktive isotop kulstof 14?

Hvor mange platinmetaller findes der?

Hvor mange ædelmetaller findes der?

Hvilken farve har en ædelgas?

Hvad fik Niels Bohr Nobelprisen for i 1922?

Hvor mange elektroner er der i en halvleders yderste skal?

Anvendelsen af dette metal og grundstof kan spores tilbage til 3.500 f.kr. Hvilket grundstof er nr. 28 i det periodiske system?

Hvad er den kemiske forkortelse for kobber?

Hvilken af følgende gasser er ikke en ædelgas?

Hvor mange perioder, hvilket afspejler antallet af elektronskaller i de enkelte atomer, er det periodiske system inddelt i?

Hvor mange grupper, hvilket afspejler antallet af elektroner i de yderste orbitaler, er det periodiske system inddelt i?

Hvem regnes for at være det periodiske systems fader?

Grundstoffet hedder "aurum" på latin og forkortes Au. Hvilket dansk navn har grundstof nr. 79 i det periodiske system?

Hvilket grundstof er det letteste, men anslås samtidigt at udgøre omkring 3/4 af universets masse?

Vi indånder grundstoffet hver dag og med hver en vejrtrækning. Hvilket nr. i det periodiske system har ilt?