Matematikquiz

Denne quiz indeholder spørgsmål og svar om matematik, berømte matematikere, matematiske teorier, beviser, tal, algebra og andre relaterede emner.

Matematik

Spørgsmål i denne quiz

Hvilken gren inden for matematikken kaldes også for bogstavregning?

Inden for hvilken disciplin finder man ordet algebra, der er kommet af titlen på en bog skrevet i 820?

Hvad betyder fremmedordet ortogonal, der bruges inden for matematikken?

Hvornår står to vektorer vinkelret på hinanden?

Hvilket tal er pi omtrent?

Hvad skal man gøre med omkredsen af en cirkel og en cirkels diameter for at finde pi?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8..?

Hvad kalder man denne række af tal 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 2, 4, 8, 16..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 1, 16, 8, 23, 15..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 2, 4, 6, 8..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 6, 12, 18..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 9, 18, 27..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 15, 12, 9, 6..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 2, 5, 9, 14, 20..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 4, 3, 6, 5, 8..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 4, 8, 10, 20, 22, 44..?

Hvad er det næste tal i denne talrække 1, 2, 6, 24, 120..?

På hvilken måde kan man også skrive 22/7 dele?

Hvad kalder man resultatet af regnearten division?

Hvad kalder man det tal i division, som man deler et andet tal med?

Hvad hedder det tal i division, som man deler med et andet tal?

Hvad er det modstatte af division inden for matematikken?

Hvilken regneart er den modsatte af multiplikation?

Hvad kalder man resultatet af en multiplikation?

Hvad kalder man ved subtraktion det tal, som et andet tal trækkes fra?

Hvad kalder man ved subtraktion det tal, der trækkes fra et andet?

Hvad er det modsatte matematiske udtryk af subtraktion?

Hvad kalder man resultatet af en subtraktion?

Hvad gør man, hvis man subtraherer to tal?

Hvad kalder man resultatet af en addition?

Hvad gør man, hvis man adderer to tal?

Hvad kaldes en påstand i f.eks. matematikken, hvis rigtighed anses for umiddelbart indlysende?

Hvad er fysisk arbejde?

Hvad er 1/3 x 1/4?

Hvad er enheden for et imaginært tal?

Hvad er kvadratet af det imaginære tal 'i'?

Hvad er kvadratroden af -1?

Hvad blev indført for at beskrive kvardratroden af et negativt tal?

Hvad betyder kilo?