Quiz og test din paratviden

Sæt din paratviden i spil og svar på

Sitemap

Du kan finde alle spørgsmål, svar og forklaringer på QuizStone her. Klik på en underside eller et spørgsmålslink, når du har fundet det, du søger.

sitemap 0 sitemap 1 sitemap 2 sitemap 3 sitemap 4 sitemap 5 sitemap 6 sitemap 7 sitemap 8 sitemap 9 sitemap 10 sitemap 11 sitemap 12 sitemap 13 sitemap 14 sitemap 15 sitemap 16 sitemap 17 sitemap 18 sitemap 19 sitemap 20 sitemap 21 sitemap 22

Hvilken af følgende er en gyldig e-mailadresse?
Hvad er en webbrowser?
Hvilken type data kan man sende med en e-mail?
Hvor mange intranet findes der i verden per 2013?
Hvor mange Internet findes der anno 2013 i hele verden?
Hvad er forskellen mellem Internet og Intranet?
Hvad er forskellen mellem http og https?
Hvad står forkortelsen ISP for?
Hvad bruger man computerprogrammet Firefox til?
Hvad er Internet Explorer?
Hvad står forkortelsen MODEM for?
Hvornår kunne man som internetbruger første gang oprette sig en gratis hotmail-konto?
Hvilken internetside tilbød som en af de allerførste gratis webmail?
Hvad kunne man oprette på www.hotmail.com i 1996, som et af de første steder på nettet?
På hvilken af følgende sider kan man oprette sig en email-konto?
Hvilken af følgende er ikke en metode til at få adgang til Internettet?
Hvad er Yahoo.com?
Hvilken opfinder fik historiens første teknologiske patent i 1421?
Hvad fik opfinderen Filippo Brunelleschi som den første i verden i 1421?
Hvad kaldes teknikken til at rense en væske for opløste stoffer ved først at varme den op og siden afkøle dampen?
Hvilken flere hundrede år gammel teknik bruges til at adskille to væsker med forskellige kogepunkter?
Hvad hedder den del af naturvidenskaben, som undersøger fysiske og kemiske egenskaber hos metalliske grundstoffer?
Hvad består en legering af?
Hvad kalder man en opløsning eller blanding af to eller flere grundstoffer, hvoraf mindst et er et metal?
Hvilken valuta indførte slovakkerne 1. januar 2009, da de skiftede fra Kurona?
Hvilken valuta havde slovakkerne indtil 31. december 2009, da de skiftede til euro?
Hvad hedder den pris, der tildeles det hurtigste passagerskib, der har krydset Atlanterhavet?
Hvilken rekord satte det amerikanske skib 'United States' i 1952 som var på 3 døgn, 12 timer og 12 minutter?
Med hvilken middelhastighed sejlede den danske katamaranfærge Cat-Link 5, da den vandt Atlanterhavets Blå Bånd i 1998?
Hvilken rekord satte den danske katamaranfærge Cat-Link 5 i 1998?
Hvilken pris vandt hjuldamperne Sirius og Great Western som de første i 1838?
Hvilket farvand har passagerskibe dystet om at passere hurtigst siden 1838?
Hvilke fartøjer tildeles Atlanterhavets Blå Bånd?
Hvad dyster deltagerne om, når de kæmper om 'The Blue Riband'?
Hvad opfandt Italieneren Guglielmo Marconi omkring 1894, som ikke vakte interesse i hjemlandet?
Hvad sendte Italieneren Guglielmo Marconi over Atlanten i 1901?
Hvilken nobelprismodtager opfandt radiotelegrafien sidst i 1800-tallet?
Inden for hvad fik Italieneren Guglielmo Marconi nobelprisen i 1909?
Hvad transmitterede Italieneren Guglielmo Marconi vha. radiosignaler i slutningen af 1800-tallet?
Fra hvilket land kom Maconi, som opfandt radiotelegrafien?
Hvem var ofte førende i Europa inden for dyrkning af afgrøder og produktion af varer i Middelalderen?
Hvilken vigtig opdagelse gjorde man i egnene øst for Middelhavet ca. 10.000 f.kr?
Hvad åbnede opdagelsen af såsæd op for at mennesket blev?
Hvornår opdagede mennesket, at man kunne så frø, som senere kunne høstes med udbytte?
Hvor opdagede mennesket, at man kunne så frø, som senere kunne høstes med udbytte?
Hvilken opfindelse fra omkring år 600 gjorde det muligt at dyrke frugtbare områder i hele Europa?
Hvilket landbrugssystem gik man over til fra slutningen 700-tallet?
Hvorfor indførte man treskiftesystemet i stedet for toskiftesystemet i landbruget fra slutningen af 700-tallet?
Cirka hvor stort var udbyttet af landbruget i Middelalderens Europa?
Hvor længe har mennesket holdt heste som tamdyr?
Hvad medførte at heste kunne bruges til tungt landbrugsarbejde fra omkring år 800?
Hvor meget hurtigere kan et spand heste trække en tung plov end et spand okser?
Hvad var den vigtigste energikilde i det gamle romerrige?
Fra hvornår er den første omtale af en vindmølle i Europa?
Hvad er kendetegnene for Bollywood-film?
Hvad kalder man populært de film, der bliver produceret i Mombay i Indien?
Hvad er GPS en forkortelse af?
Hvor stor en del af danskerne havde i 2008 en GPS?
Hvordan fungerer en GPS-enhed?
Hvad hedder det system, der benytter satellitter til at bestemme, hvor man befinder sig?
Hvilken type transportmidler benytter sonar til navigation?
Hvad står forkortelsen 'SONAR' for?
Hvad benyttes en sonar til?
Hvilket udstyr bruger skibe til at bestemme afstanden til havbunden?
Hvad bruger man et kompas til?
Hvilket måleinstrument bruger jordens magnetfelt?
Hvilken type fejl er der særligt ved måling med et magnetisk kompas tæt ved Nordpolen?
Hvad måler et magnetisk kompas?
Hvad hedder DRs hovedkvarter i Ørestaden?
Hvad blev byggeriet af DR Byen særligt meget omtalt for?
Hvad kostede byggeriet af DR Byen?
Hvor lang er åen eller rettere sagt floden, Gudenå?
Hvilket vandløb er Danmarks længste?
Hvor har Gudenåen sit udløb?
Hvilket af følgende vandløb har sit udløb i Randers Fjord?
Hvilket vandløb løber gennem Silkeborg Langsø?
Hvilket vandløb har sit udløb i Nissum Fjord?
Hvor lang er Storå, der løber ud i Nissum Fjord?
Hvilken 104 kilometer lang å er Danmarks næstlængste?
Hvad hedder åen, der har sit udløb i Ringkøbing Fjord?
Hvad hedder Danmarks vandrigeste vandløb?
Hvor lang er Skjern Å?
Hvor opstod den europæiske stilart Gotikken?
Hvilken stilart blev afløst af gotikken?
Hvad hed stilarten, der var herskende i Europa fra 1150 til 1530?
Hvornår blev Amalienborg bygget?
Hvilken form har slotspladsen ved Amalienborg?
Hvilket slot har siden 1920 officielt været hovedresidens for den danske monark?
Hvad hedder Danmarks største fængsel?
Hvornår blev Vestre Fængsel opført?
Hvor ligger Vestre Fængsel?
Hvornår blev den sidste halshugning, som straf for en forbrydelse, foretaget i Danmark?
Hvordan henrettede man Jens Nielsen, der i 1892 blev henrettet som den sidste i Danmark for en forbrydelse begået i fredstid?
Hvornår blev den sidste dødsstraf udført i Danmark?
Guillotinen blev første gang opstillet foran Tuilerierne på Place du Carrousel i august 1792. Hvor mange er siden hen blevet henrettet ved dens "hjælp" i Frankrig?
I hvilket land er guillotinen opfundet eller i hvert fald navngivet?
Hvad bruger man en guillotine til?
Hvad har den franske læge Joseph Ignace lagt navn til i forbindelse med den franske revolution?
Hvilken profession havde Joseph Ignace Guillotin, der lagde navn til guillotinen?
Hvad betyder det svenske ord kissar på dansk?
Hvad betyder det svenske ord "kolla" på dansk?
Hvad betyder det norske ord "ymse" på dansk?
Hvad betyder svenskernes ord "beteende" på dansk?
Hvad synes en nordmand om dig, hvis hun synes, du er rar?
Hvilket dyr ser en svensker, der peger på en "groda"?
Hvilket dyr omtaler en nordmand, der fortæller om en "frosk"?
Hvad gør svenskere, når de gräler?
Hvad betyder det, når en svensker siger, at det er roligt?
Hvad betyder det, når en nordmand synes, du er artig?
Hvad har en svensker med en affär?
Hvilken sprogfamilie tilhører de nordiske sprog?
Hvilken sproggruppe tilhører de nordiske sprog?
Hvilket af følgende er ikke et vestnordisk sprog?
Hvilket af følgende er ikke et nordisk sprog?
Hvad kalder man det midlertidige lager, som en webbrowser bruger til at gemme de sider og den grafik, som den senest har åbnet?
Hvad kaldes en computer på Internettet, hvor der ligger data, som kan læses fra en browser via http?
Hvilket af følgende er navnet på en internetserver?
Hvem har fundet på udtrykket Web 2.0?
Hvad har internetguruen Tim O'Reilly sagt om Web 2.0 filosofien, som han selv har navngivet?
Hvilken slags funktionaliteter havde 'Web 1.0' hjemmesider primært?
Hvad er et eksempel på en 'Web 1.0' hjemmeside?
Hvad regner man for at være fundamentet i World Wide Web?
Hvordan beskriver man bedst Internettet?
Hvad bruges internetprotokollen BitTorrent til?
Hvilken protokol er bedst egnet til at dele meget store filer?
Hvilken webbrowser er den mest anvendte i verden?
Hvad hedder webbrowseren fra Microsoft?
Hvilken af følgende browsere var sidst til at understøtte fanebladssurfing og fik først denne funktion i 2006?
Hvor mange lag er der i OSI-modellen?
Hvad identificerer unikt alle computere på Internettet?
Hvad kan den enkelte oktekt maksimalt være i en IP-adresse, når den er angivet i form af fire oktetter som f.eks. 10.0.0.1?
Hvor mange binære cifre indeholder en klassisk IP-adresse?
Hvilken af følgende er en gyldig IPv4-adresse?
Hvad er BIOS, som kendes fra computerverdenen?
Hvad hedder det program, der starter først, når man tænder for en computer?
Hvad kalder man en CD-skive, som en cd-brænder kan skrive og slette indholdet på flere gange?
Hvad kalder man en CD-skive, som en cd-brænder kun kan skrive data på én gang?
Hvad bruger man gratisprogrammet 'Acrobat Reader' til?
Hvad laver et antivirus-program på en computer?
Hvilken type program bruges til at beskytte en computer mod andre farlige programmer?
Hvad bruger man ASP-teknologien til?
Hvilken internetteknologi er opfundet af Microsoft til at lave aktive hjemmesider?
Hvad er BASIC i computerverdenen?
Hvor i Danmark ligger den lille by Christiansfeld, som blev grundlagt af herrnhutterne i 1773?
Hvilken jysk by er særligt kendt for specialiteten honningkager?
Hvilken specialitet er den sønderjyske by Christiansfeld kendt for?
I hvilken bygningsstil er Kronborg Slot opført?
Hvilken slags forening er en brugsforening?
I hvilken by lå Danmarks første brugsforening?
Hvordan døde den tidligere danske rigshofmester Corfitz Ulfeldt?
Hvem var Corfitz Ulfeldt?
Hvem var grevinde Leonora Christinas far?
Hvilken titel havde Leonora Christina?
Hvad hedder den store borgruin på Nordbornholm, som hvert år besøges af adskillige turister?
Hvilken dansk "prinsesse" har siddet fængslet i borgen Hammershus sammen med Corfitz Ulfeldt?
Hvilken dansk rigshofmester har siddet fængslet i borgen Hammershus sammen med Leonora Christina?
På hvilken dansk ø ligger Hammershus slotsruin?
Hvem var Dronning Dagmar gift med?
I hvilken jysk købmandsstad døde Dronning Dagmar?
Hvad hedder domkirken i Aalborg?
Hvilken jysk by er kendt for kartoffeltyskernes indtog i 1800-tallet?
Hvilken jysk by blev i tidligere tider kaldt "Hedens hovedstad"?
Hvad hedder bakkerne tæt på Almindingen i den østlige del af Bornholm?
Hvor i Danmark ligger Paradisbakkerne?
Hvad hedder bakkeøen nordøst for Nørresundby?
Hvor i Danmark ligger Hammer Bakker?
Ved hvilket smukt sund ligger Nykøbing Falster?
Hvilken dansk by er kendt som "Byen ved det skønne Guldborgsund"?
Hvad er kronhjorten?
Hvad hedder Danmarks største pattedyr?
Hvad finder man på toppen af Himmelbjerget?
Hvor højt er Himmelbjerget ved Silkeborgsøerne?
Hvem forlod skuespilleren Elizabeth Hurley i år 2000 efter de havde været sammen i 13 år?
Hvilken af følgende skuespillere har ikke været med i nogle af "Godfather-filmene"?
Hvem har instrueret alle tre "Godfather-film"?
Hvilken plads kom Danmark på i 2001 ved Eurovision Song Contest, som blev afholdt i København?
Hvilken betegnelse bruger jøderne også om de fem mosebøger?
På hvilken måde kan man også skrive 22/7 dele?
Hvor stort er Monaco?
Hvilket land er fyrstedømmet Monaco en del af?
Hvorfor er Monaco særligt populært blandt pensionister?
Hvilken dame var Delphi hjemsted for i det gamle Grækenland?
Hvad betyder det græske ord delphys, som stednavnet Delphi kommer fra?
På hvilken græsk ferieø hedder hovedbyen Iraklio?
På hvilken græsk ferieø finder man paladskomplekset Knossos?
Hvilket land er ferieøen Kreta en del af?
Hvad hedder det højeste bjerg på Kreta?
Hvilken seværdighed finder du ikke på Kreta?
På hvilken middelhavsø og selvstyrende region hedder hovedstaden Ajaccio?
Hvilken land hører middelhavsøen Korsika under?
Hvilken engelsk konge blev viet i den cypriotiske havneby Limassol i 1191?
Hvad er Limassol?
Hvilken Disney park ligger i Californien?
Hvilken Disney forlystelsespark åbnede som den første i 1955?
Hvor ligger der ikke en Disney forlystelsespark?
Hvilken Disney park ligger i Florida?
Hvilken mellemamerikansk stat hed tidligere Britisk Honduras?
Hvad er Belize?
Hvad betyder det at blive "barbadosed"?
Hvor finder man vinområdet Barossa Valley?