Filosofquiz

Filosofi kommer fra det græske ord philosophia, der betyder "kærlighed til visdom". I denne quiz tester vi din viden om danske og udenlandske filosoffer.

Seneste spørgsmål

Litteratur
2014-06-22

Hvem grundlagde sammen med Theodor Ardorno Frankfurterskolen?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvad kaldes den type teori, der har rod i Frankfurterskolen?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvad hedder en af de vigtigste repræsentanter for Frankfurterskolen?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvilket af følgende fænomener inden for matematik er opfundet af Descartes?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvad kaldes det sjæl-legeme-problem, som filosoffen Descartes bragte på bane?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvor døde den franske filosof Descartes?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvad dannede Rousseaus roman "Émile" epoke inden for?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvornår påstod filosoffen Rousseau, at mennesker har det bedst?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvilken forfatter var mentor for Henry David Thoreau og udgav sine to første essaysamlinger i hhv. 1841 og 1844?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvad hedder det essay fra 1836, hvori Ralph Waldo Emerson formulerede sin filosofi om transcendentalisme?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-06-22

Hvem skrev: "Und setzet ihr nicht das Leben ein"?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-04-23

I hvilket århundrede levede den franske filosof Rousseau?

By QUIZSTONE
Litteratur
2014-04-23

Hvilken af følgende filosofiske værker er skrevet af Jean Jacques Rousseau?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Hvilket af de følgende pseudonymer har forfatteren Søren Kierkegaard skrevet under?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

I 'Frygt og Bæven' fra 1843 udfolder Søren Kierkegaard historien om Abraham og Isak. Abraham går på Guds bud mod Morija-bjerget for at ofre sin søn. Hvilken betegnelse bruges om Abraham?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Hvad er Søren Kierkegaards betegnelse for det menneske, der end ikke er begyndt at forholde sig til sig selv endnu?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Hvad er den korrekte afslutning på Kierkegaard-citatet: "Af alle latterlige ting, forekommer det mig at være det allerlatterligste.."?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Søren Kierkegaard beskriver flere mulige stadier i et menneskes personlige udvikling. Hvad er det højeste stadie?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Hvad er navnet på den kvinde, som filosoffen Søren Kierkegaard brød forlovelsen med i 1841?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Søren Kierkegaard blev født i 1813, og vi kan derfor fejre 200-året for hans fødsel i år 2013. Men hvornår døde han?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Hvilken forfatter og filosof udgav i 1843 bogen "Enten-Eller" under pseudonymet Victor Eremita?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-11-12

Hvor gammel kunne den danske filosof Søren Kierkegaard i teorien være blevet i 2013?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-06-17

Hvilken filosof kritiserede det ontologiske gudsbevis ved at sige, at eksistens ikke er et prædikat?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-06-17

Hvad hedder manden, der formulerede det ontologiske gudsbevis?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-06-17

Hvad er det ontologiske gudsbevis et bevis for?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-06-17

Hvad kaldte Thomas Aquinas det system, han lavede, ved at samtænke kristendom og filosofi?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-06-17

Hvem var Thomas Aquinas?

By QUIZSTONE
Litteratur
2013-06-17

Hvilken filosofi søgte Thomas Aquinas at sammentænke med kristendommen?

By QUIZSTONE
Litteratur
2010-01-30

Hvilken dansk forfatter har skrevet "Hosekræmmeren"?

By QUIZSTONE
Litteratur
2008-11-02

Hvornår levede den danske filosof Søren Kierkegaard?

By QUIZSTONE