Historiequiz: Middelalderen

Denne historiequiz indeholder historiske spørgsmål og svar om middelalderen eller perioden 500-1500 e.kr.

Seneste spørgsmål

Historie
2014-04-22

Hvem var ifølge Ebbe Kløvedal Reichs roman "Festen for Cecilie" bagmændene bag mordet på Erik Klipping?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Under hvilket ærkebispedømme lå Danmark og Norge før 1104?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvilken by blev Danmarks første ærkebispesæde i 1104?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvad hed Nordens første ærkebiskop, der fik embedet i 1104?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvad betyder ordet Viborg?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvilken dansk konge blev som den første hyldet i Viborg i 1027?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvilken af følgende danske byer er ældst?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

I hvilken by ligger Vestre Landsret?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvilken konge kodificerede Jyske Lov?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

I hvilken by blev Jyske Lov givet i 1241?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

I hvilken kirke blev de jordiske rester af Erik Klipping begravet?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvor mange blev anklaget for mordet på Erik Klipping?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvilken straf blev de formodede kongemordere idømt i forbindelse med mordet på Erik Klipping?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

I hvilken roman beskriver B. S. Ingemann drabet på Erik Klipping?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvad hed den kammermester, der var blandt de anklagede for mordet på Erik Klipping?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvorfor var marsken Stig Andersen ifølge folkevisen med i sammensværgelsen mod Erik Klipping?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-22

Hvilken dansk konge erstattede Jyske Lov, Skånske Lov og Sjællandske Lov med Danske Lov?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad blev den russiske bystat Novrogod kaldt blandt byens indbyggere?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad hed den russiske bystat, der i middelalderen var i krig med Sverige 26 gange, og som strakte sig fra Østersøen til Uralbjergene?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad var Absalon, som var med til at indtage Rügen?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad skulle der ifølge et gammelt sagn bygges på Fjenneslev Kirke, hvis Absalons mor fødte en søn?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

I hvilket år erobrede danskerne under Absalons ledelse Rügen?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad hedder det bjerg, hvor Erik Ejegods kone skulle være død af sygdom?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvem har skrevet biografien "Vita Ansgar" om ærkebiskop Ansgar?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvem er forfatter til værket "De hamburgske ærkebiskoppers store gerninger"?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvor mange bind er værket "De hamburgske ærkebiskoppers store gerninger" skrevet i?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad arbejdede Adam af Bremen som udover at være historiker og præst?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad er navnet på Anders Sunesens teologiske læredigt på 8.040 klassiske versemål eller såkaldte heksametre?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad hed Erik Ejegods dronning?

By QUIZSTONE
Historie
2013-12-28

Hvad hed den bror til Erik Ejegod, som han fik helgenkåret?

By QUIZSTONE
Historie
2012-08-21

Hvem demonstrerede Lady Godiva ifølge sagnet mod ved at ride nøgen gennem Coventrys gader?

By QUIZSTONE
Historie
2012-08-21

Hvilken af følgende kvinder er kendt for at ride nøgen på sin hest?

By QUIZSTONE
Historie
2012-08-21

Hvad gjorde Lady Godiva ifølge sagnet?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilket af følgende undere kunne man eftersigende finde i Johannes Præstkonges rige?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

I hvilken geografisk retning troede man i begyndelsen, at Johannes Præstekonges rige kunne findes?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilket tilnavn fik Kong Richard af England, der regerede fra 1189-1199?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilken engelsk monark deltog i 1190 i det 3. korstog til Det Hellige Land?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvor boede Richard 1. af England, der er bedre kendt som Richard Løvehjerte?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilket rige forbinder man med kongen Hanno 2.?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilken opdagelsesrejsende forbindes ofte med riget Karthago?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilket dyr dokumenterede Hanno Søfareren, som en af de første, i forbindelse med sin lange rejse langs Afrikas kyst?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilken militærisk leder forenede det mongolske kejserrige i 1100-tallet?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilket land forbinder man hovedsagelig med navnet Djengis Khan?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilket af følgende indførte Djenghis Khan ikke i sine provinser, der bl.a. bestod af det østlige Europa?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Legenderne om en præstekonge og hans rige i Orienten florerede i Europa i middelalderen. Hvad hed denne konge?

By QUIZSTONE
Historie
2011-11-21

Anatolien eller Lilleasien blev i middelalderen gradvist besat af tyrkiske stammer, der kom som nomader. Hvorfra kom de?

By QUIZSTONE
Historie
2010-12-19

Dronning Dagmar var inden hun blev dansk dronning prinsesse i et europæisk land. Hvilket?

By QUIZSTONE
Historie
2009-05-12

Hvad handlede investiturstriden om?

By QUIZSTONE
Historie
2009-01-19

Hvilken engelsk konge blev viet i den cypriotiske havneby Limassol i 1191?

By QUIZSTONE
Historie
2009-01-15

I hvilken jysk købmandsstad døde Dronning Dagmar?

By QUIZSTONE