Historiequiz: Middelalderen

Denne historiequiz indeholder historiske spørgsmål og svar om middelalderen eller perioden 500-1500 e.kr.

Middelalderen

Spørgsmål i denne quiz

Hvem var ifølge Ebbe Kløvedal Reichs roman "Festen for Cecilie" bagmændene bag mordet på Erik Klipping?

Under hvilket ærkebispedømme lå Danmark og Norge før 1104?

Hvilken by blev Danmarks første ærkebispesæde i 1104?

Hvad hed Nordens første ærkebiskop, der fik embedet i 1104?

Hvad betyder ordet Viborg?

Hvilken dansk konge blev som den første hyldet i Viborg i 1027?

Hvilken af følgende danske byer er ældst?

I hvilken by ligger Vestre Landsret?

Hvilken konge kodificerede Jyske Lov?

I hvilken by blev Jyske Lov givet i 1241?

I hvilken kirke blev de jordiske rester af Erik Klipping begravet?

Hvor mange blev anklaget for mordet på Erik Klipping?

Hvilken straf blev de formodede kongemordere idømt i forbindelse med mordet på Erik Klipping?

I hvilken roman beskriver B. S. Ingemann drabet på Erik Klipping?

Hvad hed den kammermester, der var blandt de anklagede for mordet på Erik Klipping?

Hvorfor var marsken Stig Andersen ifølge folkevisen med i sammensværgelsen mod Erik Klipping?

Hvilken dansk konge erstattede Jyske Lov, Skånske Lov og Sjællandske Lov med Danske Lov?

Hvem har skrevet biografien "Vita Ansgar" om ærkebiskop Ansgar?

Hvad blev den russiske bystat Novrogod kaldt blandt byens indbyggere?

Hvad hed den russiske bystat, der i middelalderen var i krig med Sverige 26 gange, og som strakte sig fra Østersøen til Uralbjergene?

Hvad var Absolon, som var med til at indtage Rügen?

Hvad skulle der ifølge et gammelt sagn bygges på Fjenneslev Kirke, hvis Absalons mor fødte en søn?

I hvilket år erobrede danskerne under Absalons ledelse Rügen?

Hvad hed den bror til Erik Ejegod, som han fik helgenkåret?

Hvad var Sankt Rimbert, der har helgendag d. 4. februar?

Hvem er forfatter til værket "De hamburgske ærkebiskoppers store gerninger"?

Hvor mange bind er værket "De hamburgske ærkebiskoppers store gerninger" skrevet i?

Hvad arbejdede Adam af Bremen som udover at være historiker og præst?

Hvad er navnet på Anders Sunesens teologiske læredigt på 8.040 klassiske versemål eller såkaldte heksametre?

Hvem efterfulgte Absalon som ærkebiskop i Lund?

Hvad hed Erik Ejegods dronning?

Hvad hedder det bjerg, hvor Erik Ejegods kone skulle være død af sygdom?

Hvad gjorde Lady Godiva ifølge sagnet?

Hvem demonstrerede Lady Godiva ifølge sagnet mod ved at ride nøgen gennem Coventrys gader?

Hvilken af følgende kvinder er kendt for at ride nøgen på sin hest?

Hvilket af følgende undere kunne man eftersigende finde i Johannes Præstkonges rige?

Hvilket tilnavn fik Kong Richard af England, der regerede fra 1189-1199?

Hvilken engelsk monark deltog i 1190 i det 3. korstog til Det Hellige Land?

Hvor boede Richard 1. af England, der er bedre kendt som Richard Løvehjerte?

Hvilket rige forbinder man med kongen Hanno 2.?

Hvilken opdagelsesrejsende forbindes ofte med riget Karthago?

Hvilket dyr dokumenterede Hanno Søfareren, som en af de første, i forbindelse med sin lange rejse langs Afrikas kyst?

Hvilken militærisk leder forenede det mongolske kejserrige i 1100-tallet?

Hvilket land forbinder man hovedsagelig med navnet Djengis Khan?

Hvilket af følgende indførte Djenghis Khan ikke i sine provinser, der bl.a. bestod af det østlige Europa?

Legenderne om en præstekonge og hans rige i Orienten florerede i Europa i middelalderen. Hvad hed denne konge?

I hvilken geografisk retning troede man i begyndelsen, at Johannes Præstekonges rige kunne findes?

Anatolien eller Lilleasien blev i middelalderen gradvist besat af tyrkiske stammer, der kom som nomader. Hvorfra kom de?

Dronning Dagmar var inden hun blev dansk dronning prinsesse i et europæisk land. Hvilket?

Hvad handlede investiturstriden om?