Hvad handlede investiturstriden om?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #3940

Hvad handlede investiturstriden om?

Om paven eller kejseren skal kunne indsætte gejstlige personer

Forklaring

Investiturstriden var en strid i middelalderen i 1000-1100-tallet, mellem de tysk-romerske kejsere på den ene side og pavestolen på den anden, om retten til at udnævne personer til høje kirkelige embeder - biskopper, abbeder osv. Striden sluttede i år 1122 med Wormskonkordatet (Pactum Calixtinum), der var et forlig, som godt nok styrkede pavemagten på kort sigt, men dog ikke på den lange bane.

Statistik

Svartid 0s (0s). 53% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2009-05-12.