Hvad blev den russiske bystat Novrogod kaldt blandt byens indbyggere?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #16195

Hvad blev den russiske bystat Novrogod kaldt blandt byens indbyggere?

Hans Majestæt Novgorod den Store

Forklaring

Den russiske republik Novgorod var en stor og indflydelsesrig stat i middelalderens Rusland og eksisterede mellem 1100- og 1400-tallet. Republikken strakte sig fra Østersøen til Uralbjergene. Bystatens økonomi bestod mestendels af jordbrug og husdyrhold. Novgorod kæmpede i flere århundreder mod svenske, danske og tyske korsfarere. Under de svensk-novgorodiske krige invaderede svenskerne først Finland og derefter Karelen. Det var landområder, hvor dele af befolkningen tidligere havde betalt skat til Novgorod. Novgorod var i krig med Sverige hele 26 gange.

Statistik

Svartid 0s (0s). 27% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2013-12-28.