Flora- og Faunaquiz

Emnet for denne quiz er biologisk diversitet. Test din viden om det mangfoldige og skrøbelige økosystem, som vi lever i sammen med tusindvis af andre arter, planter og svampe.

Flora- og Faunaquiz

Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende pattedyrs unger kaldes lam?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad kaldes et hunfår?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende navne er en fårerace?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad består kamelens pukler hovedsageligt af?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

I Dubai er der store prestigefyldte væddeløb flere gange om ugen. Hvilket dyr ridder man på?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilket af følgende dyr er kamelen stærkest beslægtet med?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilket af følgende er lamaen kendt for at gøre?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad af følgende er bl.a. karakteristisk for lamaen?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilket af følgende dyr er lamaen i familie med?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Der findes to familier af dovendyr. Hvad inddeles de efter?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor bruger dovendyret det meste af sin tid?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad af følgende har dovendyret ikke meget af, som har været med til at give det sit navn?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende slanger kan findes i Skandinavien?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilket mønster kan hugorme genkendes på?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad er det specielle ved hugormens kropstemperatur?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende dyr kan klassificeres som en truet dyreart?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken type blade spiser koalaen udelukkende?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor mange timer sover koalaen cirka om dagen?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende dyr lever hovedsageligt af bambus?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende kategorier hører pandaen til i?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

I hvilket land finder man pandabjørnen?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af bjørnene er den største?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken farve har isbjørnens hud egentlig?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor meget kan en isbjørn veje?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken farve har orangutangens pels?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor bruger orangutangen mest tid?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor gammel kan en orangutang blive?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor mange rottearter findes der cirka?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad lever den sorte rotte hovedsageligt af?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken slags vitamin kan marsvinet ikke selv producere, men skal tilføres via maden?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad får marsvinet ud af at spise en del af sit eget afføring?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor lever kæledyret marsvinet i naturen?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad er der specielt ved en hamsters døgnrytme?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad af følgende spiser en hamster som regel ikke?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor gemmer en hamster ofte mad, så den kan spise det senere?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilket sted er det eneste, hvor kænguruen lever vildt?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken speciel funktion har kænguruens bagben?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor stor er en kæmpekængurus unge ved fødslen?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad vil det sige, at vildkaninen er støttetandet?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad kalder man en kanins unger?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvad lever kaniner bl.a. af, hvilket kan ses som et problem?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende opførsler forbindes med kaninen?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvorfor kan de kvindelige harer ses slå de mandlige harer om foråret?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor hurtigt kan en hare løbe?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken kødæder er den tredje største i dyreriget efter isbjørnen og den brune bjørn?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvor mange underarter findes der af tigeren, hvoraf de tre er uddøde?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende steder har der aldrig levet tigere?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende steder opholder løven sig typisk?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilken af følgende steder lever løven?

By QUIZSTONE
Natur og Biologi
2014-04-11

Hvilket af følgende dyr hører ikke til i slægten panthera, som er den eneste katteslægt, der kan brøle?

By QUIZSTONE