Flora- og Faunaquiz

Emnet for denne quiz er biologisk diversitet. Test din viden om det mangfoldige og skrøbelige økosystem, som vi lever i sammen med tusindvis af andre arter, planter og svampe.

Flora- og Faunaquiz

Spørgsmål i denne quiz

Hvilken af følgende pattedyrs unger kaldes lam?

Hvad kaldes et hunfår?

Hvilken af følgende navne er en fårerace?

Hvad består kamelens pukler hovedsageligt af?

I Dubai er der store prestigefyldte væddeløb flere gange om ugen. Hvilket dyr ridder man på?

Hvilket af følgende dyr er kamelen stærkest beslægtet med?

Hvilket af følgende er lamaen kendt for at gøre?

Hvad af følgende er bl.a. karakteristisk for lamaen?

Hvilket af følgende dyr er lamaen i familie med?

Der findes to familier af dovendyr. Hvad inddeles de efter?

Hvor bruger dovendyret det meste af sin tid?

Hvad af følgende har dovendyret ikke meget af, som har været med til at give det sit navn?

Hvilken af følgende slanger kan findes i Skandinavien?

Hvilket mønster kan hugorme genkendes på?

Hvad er det specielle ved hugormens kropstemperatur?

Hvilken af følgende dyr kan klassificeres som en truet dyreart?

Hvilken type blade spiser koalaen udelukkende?

Hvor mange timer sover koalaen cirka om dagen?

Hvilken af følgende dyr lever hovedsageligt af bambus?

Hvilken af følgende kategorier hører pandaen til i?

I hvilket land finder man pandabjørnen?

Hvilken af bjørnene er den største?

Hvilken farve har isbjørnens hud egentlig?

Hvor meget kan en isbjørn veje?

Hvilken farve har orangutangens pels?

Hvor bruger orangutangen mest tid?

Hvor gammel kan en orangutang blive?

Hvor mange rottearter findes der cirka?

Hvad lever den sorte rotte hovedsageligt af?

Hvilken slags vitamin kan marsvinet ikke selv producere, men skal tilføres via maden?

Hvad får marsvinet ud af at spise en del af sit eget afføring?

Hvor lever kæledyret marsvinet i naturen?

Hvad er der specielt ved en hamsters døgnrytme?

Hvad af følgende spiser en hamster som regel ikke?

Hvor gemmer en hamster ofte mad, så den kan spise det senere?

Hvilket sted er det eneste, hvor kænguruen lever vildt?

Hvilken speciel funktion har kænguruens bagben?

Hvor stor er en kæmpekængurus unge ved fødslen?

Hvad vil det sige, at vildkaninen er støttetandet?

Hvad kalder man en kanins unger?

Hvad lever kaniner bl.a. af, hvilket kan ses som et problem?

Hvilken af følgende opførsler forbindes med kaninen?

Hvorfor kan de kvindelige harer ses slå de mandlige harer om foråret?

Hvor hurtigt kan en hare løbe?

Hvilken kødæder er den tredje største i dyreriget efter isbjørnen og den brune bjørn?

Hvor mange underarter findes der af tigeren, hvoraf de tre er uddøde?

Hvilken af følgende steder har der aldrig levet tigere?

Hvilken af følgende steder opholder løven sig typisk?

Hvilken af følgende steder lever løven?

Hvilket af følgende dyr hører ikke til i slægten panthera, som er den eneste katteslægt, der kan brøle?