Hvad er Kelvin inden for naturvidenskaben?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #956

Hvad er Kelvin inden for naturvidenskaben?

En temperaturskala

Forklaring

Kelvin er SI-enheden for temperatur. Temperaturforskellen 1 K svarer til 1 grad Celsius. Lord Kelvin foreslog som den første eksistensen af det absolutte nulpunkt, som er den lavest tænkelige temperatur. Ved det absolutte nulpunkt er molekylernes termiske bevægelsesenergi mindst mulig. Det er dog praktisk taget umuligt at køle helt ned til nulpunktet. Det absolutte nulpunkt er nulpunkt for den absolutte temperaturskala. Der gælder 0 K = −273,15 °C.

Statistik

Svartid 0s (0s). 80% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-07.