Hvad er en bit inden for IT?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

COMPUTER OG INTERNET SPØRGSMÅL #158

Hvad er en bit inden for IT?

Et binært ciffer

Forklaring

Bit er et binært ciffer, som kan være én af to muligheder. Bit er en sammenskrivning af det engelske udtryk binary digit og forkortes ofte "b". Forkortelsen "B" bruges for byte som er otte bits, der hver især kan antage værdierne 0 eller 1. Binærtallet 1101 svarer til decimaltallet 13. Bit og byte bruges også som måleenhed for kapacitet af computerhukommelse eller informationsmængde ofte med præfiks af kilo (K), mega (M) eller giga (G).

Statistik

Svartid 0s (0s). 49% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-23.