Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #816

Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?

Nej

Forklaring

Dødsstraf har fundet anvendelse i det danske straffesystem, inden der kom en nedskrevet lovgivning. Den 15. april 1930 blev dødsstraf første gang afskaffet i den borgerlige straffelov. Loven trådte i kraft 15. april 1933. Dødsstraf blev på dette tidspunkt beholdt i den militære straffelov. I forbindelse med retsopgøret efter 2. verdenskrig genindførtes dødsstraffen (som kaldtes livsstraf) i 1945 for forbrydelser begået under den tyske besættelse. Loven var en særlov og kendes som Landsforræderloven eller retteligen Straffelovstillægget og havde tilbagevirkende kraft for handlinger begået efter 9. april 1940. Den 20. juli 1950 kl. 01:00 blev Ib Birkedal Hansen henrettet som den sidste i Danmark. Den 18. juni 1951 slettes §3 fra Landsforræderloven, og det er således ikke muligt at blive dømt til døden efter den borgerlige straffelov. Den 3. maj 1978 bortfaldt dødsstraffen i den militære straffelov. Dette har stor betydning for danske soldater, der udstationeres i krigsområder. Krigsforbrydertillægget fra 1945 hjemlede stadig mulighed for dødsstraf. Dødsstraf blev således formelt afskaffet i Danmark d. 22. december 1993 ved lovforslag nr. L30, til ikrafttræden 1. januar 1994. Herefter kunne Danmark tilslutte sig FNs konvention om afskaffelse af dødsstraf.

Statistik

Svartid 0s (0s). 80% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-02.