Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #815

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

15

Forklaring

Den kriminelle lavalder er grænsen for hvornår børn kan idømmes straf for en forbrydelse, uanset hvor grov den måtte være. Begrundelsen er typisk børns manglende modenhed og mangel på forståelse for konsekvenserne af deres handlinger eller at ubetinget frihedsberøvende straf kan have skadelige virkninger på et barn. Den kriminelle lavalder er 15 år i Danmark, hvilket den blev sat til i 1905. Den var dog ændret til 14 år i perioden 2009-2012.

Statistik

Svartid 0s (0s). 73% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-02.