Hvad er vinkelsummen af en sekskant?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #2952

Hvad er vinkelsummen af en sekskant?

720 grader

Forklaring

Polygon er det græske navn for en mangekant og er en betegnelse for todimensionelle figurer, der begrænses af linjestykker. En polygon siges at være regulær hvis alle sider og vinkler i figuren er ens. De enkelte polygoner har deres egne navne: trigon, tetragon, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, novogon, dekagon osv. Summen af vinklerne i en n-kant er (n-2)*180 grader.

Statistik

Svartid 0s (0s). 40% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-26.