Hvad er vinkelsummen af en trekant?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #2951

Hvad er vinkelsummen af en trekant?

180 grader

Forklaring

En trekant er i geometrisk forstand en polygon med tre vinkler og tre sider. Trekantens type afhænger størrelsen af vinklerne og siderne. En retvinklet trekant har én vinkel på 90 grader. En ligebenet trekant har to lige lange sider og to lige store vinkler. Den fundamentale egenskab ved plane trekanter er, at summen af de tre vinkler altid er 180 grader. Ligeledes kan man finde arealet af en trekant ved at gange halvdelen af højden med grundlinjen.

Statistik

Svartid 0s (0s). 73% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-26.