Hvilken dato og hvilket år holdt Georg Brandes sin første epokegørende forelæsning?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

LITTERATUR SPØRGSMÅL #19140

Hvilken dato og hvilket år holdt Georg Brandes sin første epokegørende forelæsning?

3. nov. 1870

Forklaring

Den danske kritiker og litterat Georg Brandes (1842-1927) havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870'erne og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden. Han regnes traditionelt for teoretikeren bag Det Moderne Gennembrud. Han første vigtige bidrag til litteraturkritikken var "Æstetiske Studier" (1868), hvori hans senere udvikling allerede kan anes i adskillige korte monografier over danske digtere.

Statistik

Svartid 0s (0s). 49% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-06-22.