Hvilket ord introducerede Georg Brandes i 1899 til det danske sprog?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

LITTERATUR SPØRGSMÅL #19141

Hvilket ord introducerede Georg Brandes i 1899 til det danske sprog?

Intellektuel

Forklaring

Den danske kritiker og litterat Georg Brandes (1842-1927) havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870'erne og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden. Han regnes traditionelt for teoretikeren bag Det Moderne Gennembrud. Han første vigtige bidrag til litteraturkritikken var "Æstetiske Studier" (1868), hvori hans senere udvikling allerede kan anes i adskillige korte monografier over danske digtere.

Statistik

Svartid 0s (0s). 45% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-06-22.