Hvilken funktionel gruppe indeholder fedtsyrer altid?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #18431

Hvilken funktionel gruppe indeholder fedtsyrer altid?

COOH

Forklaring

Fedtsyrer er organiske syrer bestående af lange ofte uforgrenede kæder af kulstofatomer med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende. Fedtsyrer kan inddeles i mættede og umættede. Mættede fedtsyrer har udelukkende enkeltbindinger i deres kulstofkæde, og kan derfor ikke undergå en additionsreaktion. I umættede fedtsyrer indeholder kulstofkæden til gengæld en eller flere dobbeltbindinger og kan inddeles i monoumættede (enkeltumættede) og polyumættede (flerumættede) fedtsyrer alt efter om, de indeholder en eller flere dobbeltbindinger.

Statistik

Svartid 0s (0s). 51% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-04-23.