Hvad indeholdt Maastrichttraktaten fra 1992 ikke regler om?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

POLITIK SPØRGSMÅL #1605

Hvad indeholdt Maastrichttraktaten fra 1992 ikke regler om?

Forsvar

Forklaring

Maastrichttraktaten fra 1992 indførte regler om unionsborgerskab, uddannelse, styrkelse af miljøpolitikken og dannelse af Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU, med fælles valuta og fælles centralbank. Danmark forkastede ved en folkeafstemning i 1992 Maastrichttraktaten, men fik efter forhandlinger en særordning, Edinburghafgørelsen, de fire forbehold, som vandt flertal ved folkeafstemning 1993.

Statistik

Svartid 0s (0s). 28% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-26.