Quiz om politiske partier

Denne quiz indeholder spørgsmål om politiske partier, dagsordner, mærkesager og andre relevante emner.

Politiske partier