Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #819

Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?

Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår lovbrud

Forklaring

En ombudsmand var i middelalderen en kongelig embedsmand, der forvaltede et givet område. Betegnelsen er bruges i dag om en uafhængig myndighed, der uvildigt kan undersøge offentlige myndigheders gøren og laden. Folketingets ombudsmand er en institution oprettet i 1955 efter svensk forbillede. Selve ordet ombudsman er blevet verdensberømt og er et af de få nordiske ord, der anvendes i sin originale form på andre sprog.

Statistik

Svartid 0s (0s). 58% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-02.