Albert Einstein blev i 1921 tildelt Nobelprisen i fysik. For hvad fik han prisen?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #3994

Albert Einstein blev i 1921 tildelt Nobelprisen i fysik. For hvad fik han prisen?

Sit arbejde med den fotoelektriske effekt

Forklaring

Albert Einstein blev i 1921 tildelt Nobelprisen i fysik for opdagelsen af den fotoelektriske effekt. Den fotoelektriske effekt er det fænomen, at elektroner udsendes fra en overflade (normalt af metal), når overfladen udsættes for og absorberer kvanter af elektromagnetisk stråling (fotoner), fx ultraviolet lys eller synligt lys fotoner, hvis energi overskrider en vis energikvantetærskel, løsrivelsesarbejde. Denne tærskel er en materialekonstant - en størrelse, der afhænger af hvilket stof overfladen er lavet af.

Statistik

Svartid 0s (0s). 16% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2009-08-02.