Hvad svarer den tyske erhvervsforkortelse AG til i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HANDEL OG ERHVERV SPØRGSMÅL #2350

Hvad svarer den tyske erhvervsforkortelse AG til i Danmark?

Aktieselskab

Forklaring

AG er en tysk forkortelser af Aktiengesellschaft, der svarer til det danske aktieselskab. Et aktieselskab (A/S eller a/s) er et erhvervsdrivende kapitalselskab, hvor en eller flere deltagere, aktionærer, ikke hæfter for hele selskabets gæld og forpligtelser, men deres tab ved konkurs er begrænset til værdien af deres indskud i form af tegnede eller købte aktier. Denne type virksomheder anvender således navnet aktieselskab eller forkortelser heraf i deres navn.

Statistik

Svartid 0s (0s). 60% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-08.