Hvilket af følgende er IKKE et computer-programmerigssprog?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på