Hvad kalder man atomer, som har samme antal protoner i kernen men forskellig antal neutroner?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #2130

Hvad kalder man atomer, som har samme antal protoner i kernen men forskellig antal neutroner?

Isotoper

Forklaring

Isotoper er atomer, hvis kerner har forskellig antal neutroner, men samme antal protoner og dermed tilhører samme grundstof. Isotoper kan være stabile eller radioaktive. De fleste naturligt forekommende grundstoffer er blandinger af stabile isotoper. Isotoper af samme grundstof har næsten samme kemiske opførsel, men forskellige fysiske egenskaber som massefylde og smeltepunkt.

Statistik

Svartid 0s (0s). 78% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-03.