Hvad er en skovsneppe?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATUR OG BIOLOGI SPØRGSMÅL #210

Hvad er en skovsneppe?

En fugl

Forklaring

Skovsneppe (Scolopax rusticola) er en vadefugl, der lever i blandt andet skove, hvor den finder føde i skovbunden med sit lange næb. Det mest attråede jagtbytte, den yderste lille håndsvingfjer hos skovsneppen, bliver kaldt penselfjeren, og er jægerens trofæ.

Statistik

Svartid 0s (0s). 85% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-24.