Hvilket land overtog EU-formandskabet 1. januar 2017?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

POLITIK SPØRGSMÅL #19581

Hvilket land overtog EU-formandskabet 1. januar 2017?

Malta

Forklaring

Formandskabet for EU's ministerråd går på omgang mellem medlemstaterne hvert halve år. Det er formandslandets opgave at lede arbejdet i EU's forskellige ministerråd. Fagministre fra formandslandet leder ministerrådet i dens forskellige fagområder, således kan fødevareministeren lede landbrugsministerrådet, transportministeren lede transportministerrådet, økonomiministeren lede rådet for økonomiske og finansielle sager (ecofin) og så videre.

Statistik

Svartid 0s (0s). 51% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2017-12-14.