Fra hvilken religion kender vi begrebet jahve?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #1886

Fra hvilken religion kender vi begrebet jahve?

Jødedommen

Forklaring

Jødedom er en verdensreligion med rødder tilbage til ca. 1200 f.Kr. Gudstjenester foregår i synagogen. I biblen (tora) skildres det, hvordan Gud (Jahve) valgte efterkommerne af Abraham, Isak og Jakob som sit særlige folk, Israel, og skænkede dem landet af samme navn. Toraen kaldes også moseloven pga. de mange love og forordninger om religiøse og verdslige forhold, den indeholder. Jødernes adspredelse (diaspora) i eksilsamfund indledtes i antikken først i middelhavslandene og siden over hele Jorden.

Statistik

Svartid 0s (0s). 57% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-30.