Hvad betyder det latinske fossus, som ordet fossil kommer af?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATUR OG BIOLOGI SPØRGSMÅL #18794

Hvad betyder det latinske fossus, som ordet fossil kommer af?

Opgravet

Forklaring

Ordet fossil kommer af det latinske fossus, der betyder opgravet. Fossiler er netop forsteninger af aftrykket af et dyr eller en plante i sten eller, i sjældnere tilfælde, i rav. Specielt havdyr findes som forsteninger i skrænter, der er gammel havbund, der ved jordens forskydninger er hævet op og blevet til tørt land. De fleste forsteninger er grove i detaljerne. Det skyldes bl.a., at materialet først er blevet bevaret noget tid efter dyrets død, hvorved kun skeletdele og tænder har været tilbage.

Statistik

Svartid 0s (0s). 19% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-04-24.