Hvilket tal er pi omtrent?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #18759

Hvilket tal er pi omtrent?

3.14

Forklaring

Tallet pi er en matematisk konstant, der også kaldes Arkimedes' konstant. Konstanten Pi bruges gerne inden for matematik og fysik. Den er bl.a. defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter eller som arealet af en cirkel med radius på 1. Pi bruges også i mange hukommelseskonkurrencer, hvor det gælder om at huske flest decimaler af tallet. Japaneren Hiroyuki kunne i 1995 genkalde de første 42.195 decimaler på sytten timer.

Statistik

Svartid 0s (0s). 87% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-04-24.