Hvad anvendes BNP som et udtryk for?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #18743

Hvad anvendes BNP som et udtryk for?

Størrelsen af et lands økonomi

Forklaring

BNP er en forkortelse for bruttonationalprodukt, som er det oftest anvendte begreb i nationalberegningsligningen. Det er mål for værditilvæksten i produktionen i et land. Udgangspunktet er en variabel, som kan anvendes som udtryk for enhver indkomst, som så er lig med produktionens basistilvækst. Fra denne værdi kan man så regne sig frem til bruttonationalproduktet og bruttofaktorindkomsten (BFI). BNP er basisværdien plus indirekte skatter og afgifter.

Statistik

Svartid 0s (0s). 69% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-04-24.