Fra hvilken religion udvikledes hinduismen?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #1872

Fra hvilken religion udvikledes hinduismen?

Vedaismen

Forklaring

Hinduismen er en verdensreligion og Indiens største religion (ca. 80 % af befolkningen er tilhængere). Fra ca. 1000 f.Kr. videreudvikledes hinduismen fra datidens vedareligion. Hinduismen består af en række forskellige religionsformer med selvets endelige forløsning efter mange genfødsler (samsara) som grundtanke. De vigtigste guder er Vishnu, Shiva og skaberguden Brahma.

Statistik

Svartid 0s (0s). 17% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-30.