Hvad betyder det buddhistiske begreb samsara?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #1687

Hvad betyder det buddhistiske begreb samsara?

Livshjul

Forklaring

Samsara (også kaldet livshjulet) er det buddhistiske og hinduistiske udtryk for sjælens vandring i gennem forskellige tilværelsesformer startende med fødsel, der derefter bliver til lidelse og død for endvidere at genfødes på ny. Samsara kan oversættes til noget i retning af "kontinuerlig tilblivelse". Samsara kaldes i Europa også for reinkarnation og siger, at vi er alle hvileløse sjæle som tidligere har boet i andre legemer og levet i andre omgivelser. Buddhismens (og hinduismens) mål er at blive frelst fra samsaras fortabelse og derved komme ud af de evige cirkler af genfødsler for i stedet at opnå nirvana.

Statistik

Svartid 0s (0s). 47% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-27.