Hvor findes resterne af Absalons Borg i dag?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

ARKITEKTUR SPØRGSMÅL #14416

Hvor findes resterne af Absalons Borg i dag?

Under Christiansborg Slot

Forklaring

Absalons borg var en fæstning på Slotsholmen i København, der lå på det sted, hvor Københavns Slot og Christiansborg Slot senere kom til at ligge. Borgen blev grundlagt i 1167 af Biskop Absalon som beskyttelse af handelspladsens havn. I 1368 blev borgen erobret af lübeckerne og revet ned året efter. Borgen bestod af en op mod fem meter høj ringmur, der omsluttede en borgplads med forskellige bygninger. Rester af Absalons Borg findes i de overdækkede udgravninger under Christiansborg Slot. Af begivenheder, der fandt sted på borgen, kan nævnes den 6-årige Margrethes trolovelse med Kong Håkon 6. af Norge.

Statistik

Svartid 0s (0s). 74% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2013-05-13.