Blandet politikquiz

Denne quiz indeholder blandede spørgsmål om politik, politikere og andre politiske emner.

Blandet politik

Spørgsmål i denne quiz

Hvad kaldtes det finanspolitiske indgreb, som Schlüter-regeringen foretog i 1986?

Hvilken af følgende positioner fik Joseph Alois Ratzinger i 2005?

Hvorfor protesterede Tyrkiet mod udnævnelsen af Anders Fogh Rasmussen som natogeneralsekretær i 2009?

Hvilket natoland protesterede særligt mod udnævnelsen af Anders Fogh Rasmussen til Natos generalsekretær i 2009?

Hvilken politisk ideologi tilskrives følgende slogan sædvanligvis: "Enhver er sin egen lykkes smed"?

Hvor mange medlemmer er der i det danske parlament (Folketinget)?

Hvad kaldes i pressen en tid, der er fattig på fx politiske begivenheder?

Hvad er A-Pressen?

Hvad hedder kontrolinstansen for Storbritanniens parlament?

Hvilket land fik som det første en kvindelig minister?

Hvornår fik Danmark sin første kvindelige statsminister?

Hvad foretrak oppositionen, at man kaldte regeringen i 1980erne?

Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?

Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992?

Hvad indeholdt Maastrichttraktaten fra 1992 ikke regler om?

Hvad hedder den lovgivende forsamling i Storbritanniens parlament?

Hvor mange medlemmer har Underhuset i Storbritanniens parlament?

Hvad kaldes det britiske overhus?

Hvilken funktion har Overhuset i det britiske parlament?

Hvad stemte danskerne om i 1993?

Hvad stemte danskerne om i 2000?

Hvornår blev euroen indført?

Hvad stemte danskerne nej til i 1992?

Hvornår stemte danskerne om Maastricht-traktaten?

Hvilket er ikke et af de forbehold Danmark fik ved den ratificerede Maastricht-traktat?

Hvor mange medlemmer er der i folketinget?

Hvor mange af Folketingets medlemmer vælges sammenlagt på Færøerne og i Grønland?

I hvilken bygning har Folketinget til huse?

Hvem er Danmarks statsoverhoved?

Hvor ofte afholdes der valg til regionsrådene i Danmark?

Hvem har ansvaret for politiet?

Da Bulgarian og Rumænien i 2007 blev optaget i EU nåede det samlede antal medlemslande dermed op på hvor mange?

Hvilket af følgende ord er et juridisk udtryk for blandt andet skyld eller uagtsomhed?

Hvilket af disse lande er medlem af OPEC?

Hvem blev NATOs generalsekretær efter Javier Solana?

Hvilket år fik danske kvinder stemmeret til Lands- og Folketing?

Hvad blev promillegrænsen sat ned til i 1998?

Hvornår kom Danmark med i EF?

Hvilket land kom med i EF i 1981?

Hvilke tre lande fik i 1972 lov til at blive medlemmer af EF?

Hvilke syv lande dannnede i 1960 EFTA?

Hvilket af de følgende lande var ikke blandt de oprindelige medlemmer af det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, forløberen til EU?

Hvad hed forløberen for Det Europæiske Fællesskab?