Historiequiz: Romertiden

Denne historiequiz handler om romertiden, det romerske imperium samt hændelser og begivenheder i denne interessante historiske periode.

Romertiden

Spørgsmål i denne quiz

Hvem grundlagde ifølge historien og traditionen byen Rom i 753 f. Kr.?

Hvor længe varede Det Romerske Kejserriges storhedstid?

Hvem grundlagde Det Romerske Kejserrige?

I hvilket land ligger den historisk kendte by Pompeii?

Hvad hedder vulkanen, hvis udbrud ødelagde og begravede byen Pompeii?

I hvilket år ødelægges handelsbyen Pompeii ved et vulkanudbrud?

Hvad hedder de marker, som Slaget ved Chalons fandt sted på?

I 451 besejrer romerne og goterne hunnerne i et afgørende slag. Hvor fandt slaget sted?

Hvad hed Kejser Trajans efterfølger?

Hvor mange grænseforter havde Hadrians mur, der var romernes mest befæstede fæstningsværk i Britannien?

Hvilken romersk kejser byggede en lang mur og regnes blandt 'de gode kejsere' blandt andet på grund af en mere fredelige territorial politik?

Hvordan døde Kejser Hadrians store kærlighed Antinoos?

Under et felttog blev kejser Trajan ramt af sygdom og døde af et hjerteslag under skibsrejsen tilbage mod Rom den 9. august år 117. Hvilken by døde han i?

På Trajansøjlen i Rom ses en stor fremstilling af et af Trajans felttog. Hvilket land blev erobret?

Under hvilken romersk kejser opnåede Romerriget sin største udstrækning og er netop kendt for sin krigspolitik?

Omkring år 270 blev Rom angrebet af vandalerne. Hvilken kejser byggede i den anledning en mur rundt om Rom?

Hvad ophøjede Kejser Aurelian til officiel religion i Romerriget?

Hvilken romersk kejser indlemmede atter Britannien, Gallien og Spanien under styret i årene 270-275?

På Forum Romanum står Septimius Severus' triumfbue. I hvilket land udkæmpede romerne en langstrakt, men uvunden krig under denne kejser?

Hvilket afrikansk land var Septimus Severus fra?

Hvilken kejser grundlagde det severiske dynasti?

Hvem byggede Hadrians mur?

Hvor lang var Hadrians mur?

Hvor ligger Hadrians mur?

Hvad hed kejser Caligulas favorithest, som han efter sigende udnævnte til senator og indstillede til konsul?

Hvilken dyreart medbragte Hannibal Barca 37 stykker af, da han førte sin hær over Alperne i år 218 f.kr.?

Hvad hedder den opdagelsesrejsende, der rejste fra Middelhavsområdet til Nordeuropa?

Pytheas var den første person, der officielt beskrev midnatssolen, polarisen og nogle tyske og finske stammer. Hvor kom han fra?

Hvad var grækeren, Pytheas, den første til at kæde bølger sammen med?

Hvilken af følgende hærførere deltog i Den Anden Puniske Krig?

Hvilket land gjorde hærføreren, Hannibal Barca, til Romerrigets mægtigste modstander nogensinde?

Hvordan døde kejser Nero?

Hvem gav kejser Nero skylden til for at stå bag Roms brand?

Hvor mange brandmænd havde Rom i år 64 e.Kr.?

Hvem var romerrigets kejser under Roms brand i år 64 e.Kr.?

Hvad siges den romerske kejser Caligula at have ændret personlighed efter?

Hvilken romersk hersker, som regerede fra år 37 til 41, fodrede cirkusløverne med forbrydere, fordi det var billigere end at købe kød til dem?

Hvilken romersk kejser er kendt for at være en af de mest grusomme, selvom hans navn betyder lille soldaterstøvle?

Denne diktator erobrede Gallien i Frankrig, indførte mange nye refomer og blev myrdet. Hvad hedder han?

Diktatoren Julius cæsars aner kan ifølge overleveringer følges helt tilbage til en romersk gud. Hvilken?

Den romerske feltherre Julius Cæsar blev myrdet i år 44. f. Kr. Hvem efterfulgte ham og førte mange af hans reformer ud i livet?

I hvilken af følgende bygninger udkæmpede gladiatorer kampe til døden?