Historiequiz: Romertiden

Denne historiequiz handler om romertiden, det romerske imperium samt hændelser og begivenheder i denne interessante historiske periode.

Seneste spørgsmål

Historie
2014-04-24

Hvor længe varede Det Romerske Kejserriges storhedstid?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-24

Hvem grundlagde Det Romerske Kejserrige?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-23

I hvilket land ligger den historisk kendte by Pompeii?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-23

Hvad hedder vulkanen, hvis udbrud ødelagde og begravede byen Pompeii?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-23

I hvilket år ødelægges handelsbyen Pompeii ved et vulkanudbrud?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-23

Hvad hedder de marker, som Slaget ved Chalons fandt sted på?

By QUIZSTONE
Historie
2014-04-23

I 451 besejrer romerne og goterne hunnerne i et afgørende slag. Hvor fandt slaget sted?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvad hed Kejser Trajans efterfølger?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvor mange grænseforter havde Hadrians mur, der var romernes mest befæstede fæstningsværk i Britannien?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvilken romersk kejser byggede en lang mur og regnes blandt 'de gode kejsere' blandt andet på grund af en mere fredelige territorial politik?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvordan døde Kejser Hadrians store kærlighed Antinoos?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Under et felttog blev kejser Trajan ramt af sygdom og døde af et hjerteslag under skibsrejsen tilbage mod Rom den 9. august år 117. Hvilken by døde han i?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

På Trajansøjlen i Rom ses en stor fremstilling af et af Trajans felttog. Hvilket land blev erobret?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Under hvilken romersk kejser opnåede Romerriget sin største udstrækning og er netop kendt for sin krigspolitik?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Omkring år 270 blev Rom angrebet af vandalerne. Hvilken kejser byggede i den anledning en mur rundt om Rom?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvad ophøjede Kejser Aurelian til officiel religion i Romerriget?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvilken romersk kejser indlemmede atter Britannien, Gallien og Spanien under styret i årene 270-275?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

På Forum Romanum står Septimius Severus' triumfbue. I hvilket land udkæmpede romerne en langstrakt, men uvunden krig under denne kejser?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvilket afrikansk land var Septimus Severus fra?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvilken kejser grundlagde det severiske dynasti?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvem byggede Hadrians mur?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvor lang var Hadrians mur?

By QUIZSTONE
Historie
2013-06-17

Hvor ligger Hadrians mur?

By QUIZSTONE
Historie
2013-05-12

Hvad hed kejser Caligulas favorithest, som han efter sigende udnævnte til senator og indstillede til konsul?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilken dyreart medbragte Hannibal Barca 37 stykker af, da han førte sin hær over Alperne i år 218 f.kr.?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvad hedder den opdagelsesrejsende, der rejste fra Middelhavsområdet til Nordeuropa?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Pytheas var den første person, der officielt beskrev midnatssolen, polarisen og nogle tyske og finske stammer. Hvor kom han fra?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilken af følgende hærførere deltog i Den Anden Puniske Krig?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvilket land gjorde hærføreren, Hannibal Barca, til Romerrigets mægtigste modstander nogensinde?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvordan døde kejser Nero?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvem gav kejser Nero skylden til for at stå bag Roms brand?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvor mange brandmænd havde Rom i år 64 e.Kr.?

By QUIZSTONE
Historie
2012-07-11

Hvem var romerrigets kejser under Roms brand i år 64 e.Kr.?

By QUIZSTONE
Historie
2012-06-19

Hvad siges den romerske kejser Caligula at have ændret personlighed efter?

By QUIZSTONE
Historie
2012-06-19

Hvilken romersk hersker, som regerede fra år 37 til 41, fodrede cirkusløverne med forbrydere, fordi det var billigere end at købe kød til dem?

By QUIZSTONE
Historie
2012-06-19

Hvilken romersk kejser er kendt for at være en af de mest grusomme, selvom hans navn betyder lille soldaterstøvle?

By QUIZSTONE
Historie
2012-06-19

Denne diktator erobrede Gallien i Frankrig, indførte mange nye refomer og blev myrdet. Hvad hedder han?

By QUIZSTONE
Historie
2012-06-19

Diktatoren Julius Cæsars aner kan ifølge overleveringer følges helt tilbage til en romersk gud. Hvilken?

By QUIZSTONE
Historie
2012-06-19

Den romerske feltherre Julius Cæsar blev myrdet i år 44. f. Kr. Hvem efterfulgte ham og førte mange af hans reformer ud i livet?

By QUIZSTONE
Historie
2012-05-04

I hvilken af følgende bygninger udkæmpede gladiatorer kampe til døden?

By QUIZSTONE