Historiequiz: Den kolde krig

Denne historiequiz handler om den kolde krig, våbenkapløb samt hændelser og konflikter i denne opdelte historiske periode.

Den kolde krig

Spørgsmål i denne quiz

Hvad er begrebet terrorbalance blevet benyttet om?

Hvilke lande stod i spidsen for det såkaldte våbenkapløb under Den Kolde Krig?

Den Røde Plads i Moskva ligger centralt i byen og er faktisk at betragte som et centralt punkt for hele Rusland. Hvorfra stammer navnet?

Den blev brugt til store militærparader i sovjettiden og er i dag et yndet turistmål. Hvor stor er Den Røde Plads i Moskva?

Den 28. maj 1987 blev en 19-årig tysk pilot verdenskendt, da han landede på Den Røde Plads i Moskva. Hvad hed han?

Hvad betyder begrebet "glasnost", som Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatjov, opererede med under sit reformprogram?

Hvad blev den amerikanske præsident, Ronald Reagan, udsat for d. 30. marts 1981?

Hvilken amerikansk præsident forbinder man med "Stjernekrigsprojektet" (SDI)?

Hvilken udsædvanlig profession havde den amerikanske præsident, Ronald Reagan, også?

Hvorfor gjorde Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatjov, ifølge ham selv ikke noget ved sit modermærke?

Hvad betyder begrebet "perestrojka", som Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatjov, opererede med under sit reformprogram?

Hvilken af følgende personer var leder af et kommunistisk parti fra 1985 til 1991?

Hvem var den første, der brugte udtrykket "jerntæppe" om Europas opdeling i to blokke?

Hvad betyder jerntæppet?

Hvornår blev Warszawapagten eller rettere "Traktaten for Venskab, Samarbejde og gensidig hjælp" opløst?

Hvad hed den alliance, der blev stiftet 14. maj 1955 som en modreaktion på Vesttysklands indtræden i NATO?

Hvad kaldes det anspændte forhold mellem Nato og Warszawapagten?

Hvad var Den kolde krig?

Hvad hed hovedstaden i det tidligere Vesttyskland?

Hvad blev Arne Treholt kendt for?

Hvornår blev Arne Treholt anholdt?

Fra hvilket land kom Arne Treholt?