Historiequiz: 17. århundrede

Denne historiequiz indeholder historiske spørgsmål og svar fra det 17. århundrede også kendt som 1600-tallet.

17. århundrede

Spørgsmål i denne quiz

Hvad var de franske huguenotter?

Hvornår blev huguenotterne anerkendt som almindelige borgere?

I 1627 knuste Richelieu et oprør i havnebyen La Rochelle. Hvem gjorde oprør?

Hvor regerede den konge som slutteligt slog general Johann Tserclaes efter hans sejre over de protestantiske tyske stater i 30-årskrigen?

Hvilken krig er general Johann Tserclaes, bedre kendt som Tilly eller "munken i rustning", kendt for?

Hvad hed generalen, som stod i spidsen for den katolske ligas tropper i begyndelsen af 30-årskrigen og gik under navnet 'munken i rustning'?

Hvad blev den general kaldt, som ledede den katolske ligas tropper i begyndelsen af 30-årskrigen og også var kendt som 'munken i rustning'?

Hvor opstod kvækernes bevægelse i 1650?

Hvad kaldes de kristne kvækere også?

Hvilken amerikansk bevægelse krævede allerede i begyndelsen af 1700-tallet slaveriet afskaffet?

Hvad hedder den engelske lov fra 1679, ifølge hvilken ingen kan holdes fængslet uden lov og dom?

Kongeloven var den lov i Europa, der gav kongen mest magt. Hvilken filosof leverede det teoretiske grundlag for kongeloven?

Hvad indførte Danmarks konge Frederik 3. i 1660?

Hvilket land gik Kong Frederik 3. i krig mod i 1657?

I hvilket afrikansk land har Danmark haft en koloni?

Hvad blev landet Ghana kaldt, inden det blev selvstændigt, og som er et navn tildelt af kolonimagterne?

I hvor mange år havde Danmark-Norge omtrent besiddelser på Guldkysten, der er det nuværende Ghana?

I hvilken dansk by blev der i gamle dage fremstillet krudt og kanoner?

Hvilken nationalitet havde manden, der fik lov til at bygge en krudtfabrik i Fredriksværk?

Hvem skal give ordren for, at prinser og prinsesser kan retsforfølges som et levn fra kongeloven?

Hvilken general forfulgte Christian 4.'s tropper gennem Jylland i 1627?

Hvilken dansk konge forsvarede den svenske konge Gustav 2. Adolf sig imod i 1600-tallet?

Under hvilken krig kom Kong Gustav 2. Adolf til magten i Sverige?

Ved hvilket slag døde den svenske konge Gustav 2. Adolf?

I 1625 førte Christian 4. sin hær over Elben. Hvilken krig var han derved med til at starte?

Hvilken dansk konge havde ambitioner om at gøre Danmark-Norge til Nordeuropas stærkeste magt både politisk, økonomisk og militært og startede derfor en krig i 1620'erne?

Bank of England blev grundlagt i 1694 og er dermed verdens..?

Bank of England ligger i Threadneedle Street i City of London og har et andet navn i folkemunde. Hvilket?

Hvem er det længst regerende statsoverhoved i Europas historie?

Hvem er måske med urette kendt for ordene "L'Etat, c'est moi!"?

Til hvilket andet land afstod Danmark Bornholm i 1658 ved Roskildefreden?

Hvilken dansk rigshofmester har siddet fængslet i borgen Hammershus sammen med Leonora Christina?

Hvilken dansk "prinsesse" har siddet fængslet i borgen Hammershus sammen med Corfitz Ulfeldt?

Hvilken titel havde Leonora Christina?

Hvem var grevinde Leonora Christinas far?

Hvem var Corfitz Ulfeldt?

Hvordan døde den tidligere danske rigshofmester Corfitz Ulfeldt?

Hvilket land blev opkaldt "New Holland" i 1644?

Hvilket navn fik Australien i 1644 af Abel Tasman, som i øvrigt selv har lagt navn til Tasmanien?

"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" anses for at være et af historiens mest betydningsfulde værker. Hvem har skrevet det?

Hvornår levede Isaac Newton?

Hvad er Isaac Newton kendt for at have formuleret?

Hvad hedder den bank, som har monopol på at udstede pengesedler i England og Wales?

Hvornår blev Bank of England grundlagt?

I hvilket år blev Kap Horn passeret første gang?

Hvilken europæisk nationalitet var den første til at passere Kap Horn?

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?

Hvilken af disse københavnske bygninger er ikke opført af Christian 4.?

Hvem kæmpede Danmark mod i Kalmarkrigen?

Hvilken dansk konge deltog i Trediveårskrigen?