Hvilken revselsret blev først ophævet i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #971

Hvilken revselsret blev først ophævet i Danmark?

Retten til at slå volds og seksualforbrydere

Forklaring

Revselsesret er retten til fysisk afstraffelse af personer, man har myndighed over. Det er også betegnelsen for forældres ret til afstraffelse af deres børn. I Danmark er revselsesretten afskaffet i flere etaper, senest med lovændringen fra 1997, som gjorde det forbudt at slå sine børn. Tidligere ophævede man retten til at prygle volds- og seksualforbrydere (1911), mandens ret til at slå sin hustru og sit tyende ophævet (1921), mesters ret til at slå lærlinge (1937) og læreres ret til at slå elever (1967).

Statistik

Svartid 0s (0s). 27% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-08.