Hvilken tysk kejser regerede op til Første Verdenskrig og støttede målrettet opbygningen af den tyske krigsflåde?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #9417

Hvilken tysk kejser regerede op til Første Verdenskrig og støttede målrettet opbygningen af den tyske krigsflåde?

Wilhelm 2.

Forklaring

Friedrich Wilhelm Albert Victor (1859 - 1941) blev født som prins af Preussen og regerede som Kejser Wilhelm 2. af Tyskland fra 1888 til 1918. Kejserens selvrådighed førte til politiske indgreb over for ministre og til politiske taler, som man ikke havde været vant til under Vilhelm 1. Kejserens udtalelser og hans støtte til opbygningen af en tysk krigsflåde medvirkende til at styrke den anti-engelske stemning i Tyskland og øge landets isolation. I 1908 måtte han love at holde sig mere tilbage politisk, og han kom derfor ikke til at præge begivenhederne op til Første Verdenskrig. Efter sin tilbagetræden i 1918, flygtede han til Holland, hvor han levede til sin død.

Statistik

Svartid 0s (0s). 81% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2012-07-11.