Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #818

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

Højesteret

Forklaring

Højesteret er Danmarks øverste retslige instans. Den danske Højesteret har, siden den blev nedsat af Frederik III i 1661, haft sæde i København. Fysisk befinder Højesteret sig på Slotsholmen - nærmere bestemt Christiansborg Slot. Bygningen blev opført 1803-1826, med C.F. Hansen som arkitekt, og blev fredet i 1918. Højesteret er i dag appelinstans (andeninstans) for Østre og Vestre Landsret samt tredjeinstans for principielle sager. I sidstnævnte tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, før sagen kan føres for Højesteret. For sager om overtrædelse af Straffeloven kan Højesteret ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet.

Statistik

Svartid 0s (0s). 78% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-02.