Hvilken stilart blev afløst af rokokoen?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

ARKITEKTUR SPØRGSMÅL #70

Hvilken stilart blev afløst af rokokoen?

Barokken

Forklaring

Rokokoen afløste barokken og var en kunstnerisk stilperiode i Europa 1720-1789. Kendetegnet ved: elegant, graciøst og orientalsk influeret. Stor indflydelse hos de naturbegejstrede, da man kunstigt tilvejebragte naturen på stort set alt, fra bygninger til skørter. Det var en stilart med snirklede, usymmetriske ornamenter. Netop heri viste stilen, at den var påvirket af østasiatisk billedkunst, som netop var kendt i Europa på denne tid.

Statistik

Svartid 0s (0s). 51% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-14.