Hvilket af følgende sagsområder hører ikke hjemme under Grønlands hjemmestyre?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #499

Hvilket af følgende sagsområder hører ikke hjemme under Grønlands hjemmestyre?

Udenrigs- og sikkerhedsområdet

Forklaring

Hjemmestyret i Grønland blev indført pr. 1. maj 1979. Bortset fra ganske få områder, såsom retsplejen, udenrigs- og sikkerhedspolitik og monetærpolitik, har Grønland ret til, efter forhandling, at få overført alle områder, der naturligt hører hjemme under et grønlandsk administrativt system.

Statistik

Svartid 0s (0s). 70% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-05-01.