Da Bulgarian og Rumænien i 2007 blev optaget i EU nåede det samlede antal medlemslande dermed op på hvor mange?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

POLITIK SPØRGSMÅL #481

Da Bulgarian og Rumænien i 2007 blev optaget i EU nåede det samlede antal medlemslande dermed op på hvor mange?

27

Forklaring

Den Europæiske Union kan spores tilbage til 1950erne, da seks stater - Benelux, Frankrig, Italien og Tyskland - oprettede det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Fælleskabet er siden blevet kraftigt udvidet, både med hensyn til indhold og medlemslande. Efter murens fald blev mange af de tidligere kommunistiske lande optaget - hele 10 lande blev optaget i 2004 (Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Malta, Cypern), og tre år senere, i 2007, blev også Rumænien og Bulgarien optaget.

Statistik

Svartid 0s (0s). 68% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-30.