Hvornår blev enevælden indført i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #474

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?

1660-1661

Forklaring

Enevælde (absolutisme eller autokrati) betegner styreformen i mange europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet. Enevælden i Danmark blev indført efter en række politiske uroligheder i 1660-1661 under Frederik 3. og afskaffet i 1848 ved en fredelig revolution efter Christian 8.s død.

Statistik

Svartid 0s (0s). 56% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-30.