Hvad vil det eksempelvis sige at blive pålagt et borgerligt ombud?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #468

Hvad vil det eksempelvis sige at blive pålagt et borgerligt ombud?

At blive udpeget som nævning

Forklaring

Borgerligt ombud er en opgave, man som borger i Danmark har pligt til at tage del i. Der er en række hverv, som er borgerlige ombud: medlem af en kommunalbestyrelse, medlem af et regionråd, medlem af en skolebestyrelse, domsmand eller nævning. Derimod regnes det ikke som borgerligt ombud at være værnepligtig, skattepligtig, undervisningspligtig, medlem af ældre- eller menighedsråd.

Statistik

Svartid 0s (0s). 68% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-30.