Hvor mange dage blev verden ifølge biblen skabt på?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #4271

Hvor mange dage blev verden ifølge biblen skabt på?

6

Forklaring

Mange tror, at jorden ifølge biblen blev skabt på syv dage, men teknisk set blev den skabt på seks, idet den syvende dag var hviledag. På førstedagen skabte Gud himlen og jorden. På andendagen skabte Gud hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Han kaldte det himlen. På tredjedagen skabte Gud træer og grønt. På fjerdedagen skabte Gud lyset. På femtedagen skabte Gud de store havdyr og alle slags levende væsener, og han gjorde dem frugtbare. På sjettedagen skabte Gud de store havdyr og alle de levende væsener i vandet, alle slags fugle og ligeledes skabte Gud mennesket og gjorde alle væsenerne frugtbare.

Statistik

Svartid 0s (0s). 54% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2010-05-17.